Navigácia

Utorok 5. 5. 2015
Počet návštev: 3013002

Narodeniny a meniny

Dnes (Utorok 5.5.2015)
Tobiáš Klembara
Zajtra (Streda 6.5.2015)
Sofia Hovančíková
Pozajtra (Štvrtok 7.5.2015)
Lukáš Hurtuk (III.B)
Viktória Verbovská (VIII.A)
Monika Kravcová (IX.A)
Monika Mertinková (III.B)
Monika Molčanová
Monika Petrušová
Mgr. Monika Kukučková
Mgr. Monika Semanová
Mgr. Monika Zborovjanová
Popozajtra (Piatok 8.5.2015)
Jean Eškut (II.B)
Pavol Štefčák (VIII.C)
Matej Ščišľak (VII.C)

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • Pre rodičov budúcoročných piatakov

  Prihláška do 5.ročníka: prihlaska_web_univerzal.pdf

  List k prihláške: list_k_prihlaske_na_web.pdf

 • Obrovský úspech

  Dušan Gold po víťazstve v okresnom kole fyzikálnej olympiády reprezentoval náš okres 22.4.2015 na krajskom kole fyzikálnej olympiády v Prešove. V konkurencii 36 žiakov z celého kraja obsadil krásne druhé miesto.

  Gratulujeme.

 • OK Gymnastický štvorboj

  Vyvrcholením celoročnej práce v gymnastickom krúžku je účasť na okresnom kole v Gymnastickom štvorboji v Sabinove. Do súťaže sa v tomto šk. roku zapojili žiaci zo štyroch  škôl okresu.

  Z našej školy sa zúčastnilo 6 družstiev, ktoré súťažili v šiestich kategóriách. Štvorboj znamená súťaž v štyroch disciplínach : akrobacia, cvičenie na lavičke, cvičenie na hrazde, roznožka cez kozu kat. B alebo výskok na švédsku debnu kat. A.

 • Deň Zeme 2015

  Aj planéta Zem má svoj sviatok, ktorý každoročne slávi 22. apríla. V modernom poňatí ide o ekologicky motivovaný sviatok. Ľudí upozorňuje na dopady ničenia životného prostredia.

  V školskom rozhlase sa nám k Dňu Zeme prihovorili žiaci zo VII.E triedy Frederik Kaža a Laura Kravcová. V pavilóne A a v pavilóne B prebiehala videoprojekcia globálnych problémov životného prostredia. Žiaci vytvárali kreatívne kvetináče z odpadového materiálu, do ktorých sadili kvety. Svoje postoje prezentovali aj vo vytvorených posteroch o Zemi, do tvorby ktorých sa s nadšením zapojili všetci žiaci i učitelia. Tohtoročnou témou bol kvet. Zrealizovali sme zber papiera a ukončili sme zber Sabi viečok.

 • Enviro Lipany 2015

  V 10. ročníku projektu Enviro Lipany 2015 - Deň Zeme sme formovali ekopostoje a rozvíjali environmentálne poznatky žiakov  druhého stupňa základných škôl a OGY mesta Lipany. Projekt bol podporený Komunitnou nadáciou Modrá Torysa.

 • Hviezdoslavov Kubín – krajské kolo

  V piatok 24. apríla sa v Starej Ľubovni konala krajská postupová súťažná prehliadka v detskom umeleckom prednese poézie a prózy – 61. ročník súťaže Hviezdoslavov Kubín. Sabinovský okres zastupoval v 2. kategórii – poézia náš žiak Benjamín Verbovský z 5.A triedy. V neľahkej konkurencii víťazov okresných kôl z celého Prešovského kraja, v ktorej je zastúpený každý z 13-tich okresov, sa Benjamín naozaj snažil. Síce ani jedno z prvých troch miest sa mu neušlo, no svojím výkonom natoľko zaujal porotu, že mu udelila diplom za výborný prednes. Keďže išlo o jeho recitačnú premiéru, pretože sa doteraz prednesu nevenoval, vkladáme doňho veľké nádeje a dúfame, že svoj talent bude naďalej rozvíjať.

 • Okresné kolo vo vybíjanej

  V tomto školskom roku sme organizovali okresné kolo vo vybíjanej žiačok ZŠ.  Je to súťaž pre žiačky 5. a 6. ročníka, na ktorej sa zúčastnilo 7 družstiev okresu Sabinov. Zápasy sa hrali vo dvoch skupinách. Každým zápasom sa výkony všetkých hráčok zlepšovali. Najvyrovnanejšie boli zápasy o umiestnenie. Naše dievčatá skončili nakoniec na 3.mieste. Vo finálovej skupine remizovali so žiačkami zo ZŠ Lipany, Hviezdoslavova a prehrali iba s víťazkami turnaja, žiačkami zo ZŠ Pečovská Nová Ves. Víťazky okresného kola budú reprezentovať okres Sabinov na krajskom kole, ktoré sa uskutoční 15. mája v Snine. Veríme, že dôslednou prípravou sa nám v budúcom školskom roku podarí zlepšiť, prípadne zopakovať tohoročný výkon.

 • Slávik Slovenska

  Duchovným bohatstvom každého národa sú ľudové piesne. Aby sa nám tieto skvosty národnej kultúry uchovali pre budúce generácie, vznikla spevácka súťaž Slávik Slovenska. V tomto školskom roku je to už 25. ročník, ktorý začína triednym kolom a končí celoslovenským, národným kolom. Školské kolo súťaže sa uskutočnilo 23. 4. 2015 a zúčastnilo sa na ňom vyše 30 žiakov. Svoje spevácke schopnosti žiaci museli preukázať v interpretácii dvoch ľudových piesní. Prvá bola povinná, ktorú si žiak vybral zo Spevníčka Slávika Slovenska 2015 a druhá ľubovoľná, na základe vlastného výberu. O akordeónový sprievod sa postaral žiak 7.D, Branislav Blaško. Pri tejto príležitosti sa žiaci obliekli do ľudových krojov, ktoré ešte viac umocnili autentickosť a umelecký dojem pri interpretácii. Víťazi jednotlivých kategórií nás budú reprezentovať na okresnom kole, ktoré sa uskutoční 15.mája 2015 na ZUŠ v Sabinove.

 • Lyžiarsky kurz

  Aj v tomto školskom roku sa žiaci našej školy zúčastnili lyžiarskeho kurzu v Belianskych Tatrách, v Ždiari.

  Od 16. - 20. februára kurz absolvovali žiaci 7. B, C, D a po jarných prázdninách od 9. -13. marca žiaci 7.A, E.

 • ZAČNI DEŇ POHÁROM VODY

  Dnes nikto nepochybuje o tom, že pitná voda je najdôležitejšou surovinou sveta a tento fakt si pri príležitosti Svetového dňa vody pripomenuli i žiaci našej školy. V piatok 20. marca žiačky zo VI.D triedy ponúkali svojich spolužiakov pohárom vody z vodovodu.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Lipany, Komenského 113
  Komenského 113, 082 71 LIPANY
 • +421 51 4572062
  +421 51 4893356

Fotogaléria