Navigácia

 • Pre rodičov budúcoročných piatakov

  Prihláška do 5.ročníka: prihlaska_web_univerzal.pdf

  List k prihláške: list_k_prihlaske_na_web.pdf

 • Astronomická vedomostná súťaž v Planetáriu Prešov

  Úspechy žiakov 6. A

  Okresné kolo: 

  1. Adrián LESNÝ
  2. Richard GOLD
  3. Ondrej SABATULA

  Krajské kolo - zúčastnilo sa 15 súťažiacich a naši žiaci sa umiestnili následovne:

  4. Adrián LESNÝ
  5. Richadr GOLD
  10. Ondrej SABATULA

  Srdečne blahoželáme :)

 • VYHODNOTENIE 16. ROČNÍKA MESTSKEJ SÚŤAŽE VO VLASTNEJ LITERÁRNEJ TVORBE

 • Rozprávanie spod košatej lipy

  5. mája sa v Mestskej galérii v Lipanoch uskutočnil 16. ročník súťaže v prednese prózy Rozprávanie spod košatej lipy pre žiakov lipianskych škôl. Našu školu reprezentovali Ema Guľašová z 1.A, Daniel Varga zo 4.A, Klára Drobňáková a Šarlota Slaminková z 5.A, Martin Kovaľ z 5.E, Dušan Firment zo 7.A, Laura Kravcová zo 7.E a Tamara Angelovičová z 9.A.

  Výsledky:

  1. kategória (1.-4. ročník)
  3. miesto: Ema Guľašová

   2. kategória (5.-6. ročník)
  2. miesto: Martin Kovaľ
  3. miesto: Šarlota Slaminková

   3. kategória (7.- 9. ročník)
  3. miesto: Laura Kravcová

   Zároveň prebehlo aj vyhodnotenie mestskej súťaže vo vlastnej tvorbe žiakov, v ktorej bola naša škola veľmi úspešná. Výsledky si môžete pozrieť vo výsledkoch súťaží.

         Mgr. Anna Tkáčová

 • Obrovský úspech

  Dušan Gold po víťazstve v okresnom kole fyzikálnej olympiády reprezentoval náš okres 22.4.2015 na krajskom kole fyzikálnej olympiády v Prešove. V konkurencii 36 žiakov z celého kraja obsadil krásne druhé miesto.

  Gratulujeme.

 • OK Gymnastický štvorboj

  Vyvrcholením celoročnej práce v gymnastickom krúžku je účasť na okresnom kole v Gymnastickom štvorboji v Sabinove. Do súťaže sa v tomto šk. roku zapojili žiaci zo štyroch  škôl okresu.

  Z našej školy sa zúčastnilo 6 družstiev, ktoré súťažili v šiestich kategóriách. Štvorboj znamená súťaž v štyroch disciplínach : akrobacia, cvičenie na lavičke, cvičenie na hrazde, roznožka cez kozu kat. B alebo výskok na švédsku debnu kat. A.

  Štvorboj bol pre našu školu úspešný – doniesli sme si 6 strieborných medailí. V porovnaní s minulým rokom sme boli zase o niečo lepší.

  • kat. A chlapci – 2.miesto: Parimucha, Petrík, Kyseľa, Perháč, Šemanský, Andraščík
  • kat. A dievčatá – 2. miesto: Olejárová, Kolcunová, Hrabčáková, Vašáková, Vislocká, Kyseľová
  • kat. B chlapci – 2.miesto Andraško, Varga, Sedlák, Goliáš, Halčišák
  • kat. B dievčatá – 2. miesto Tobiášová, Kordiaková, Vaľušová, Maslišová, Petríková, Andrašková
  • kat. C chlapci – 2.miesto Zborovjan, Škapura M., Vandžura, Vašák, Škapura R.
  • kat. C dievčatá – 2. miesto Cisková, Šarišská, Olejárová, Matvijová, Palčisková

  Mgr. Jana Janičová

 • Deň Zeme 2015

  Aj planéta Zem má svoj sviatok, ktorý každoročne slávi 22. apríla. V modernom poňatí ide o ekologicky motivovaný sviatok. Ľudí upozorňuje na dopady ničenia životného prostredia.

  V školskom rozhlase sa nám k Dňu Zeme prihovorili žiaci zo VII.E triedy Frederik Kaža a Laura Kravcová. V pavilóne A a v pavilóne B prebiehala videoprojekcia globálnych problémov životného prostredia. Žiaci vytvárali kreatívne kvetináče z odpadového materiálu, do ktorých sadili kvety. Svoje postoje prezentovali aj vo vytvorených posteroch o Zemi, do tvorby ktorých sa s nadšením zapojili všetci žiaci i učitelia. Tohtoročnou témou bol kvet. Zrealizovali sme zber papiera a ukončili sme zber Sabi viečok.

  Veríme, že takýmito aktivitami môžeme aj my prispieť k tomu, aby bol svet krajší.

       PaedDr. Ľudmila Pčolková

 • Enviro Lipany 2015

  V 10. ročníku projektu Enviro Lipany 2015 - Deň Zeme sme formovali ekopostoje a rozvíjali environmentálne poznatky žiakov  druhého stupňa základných škôl a OGY mesta Lipany. Projekt bol podporený Komunitnou nadáciou Modrá Torysa.

  V tento deň sa spájali ruky žiakov v úsilí o krajší svet. V centre mesta Lipany monitorovalo 5 ekohliadok aktuálne hodnoty životného prostredia  (prírodná, pracovná, sociálna zložka). Zistili sme napr., že počas tridsiatich  minút prešlo cez kruhový objazd 474 áut, do budovy polikliniky v tom istom čase vošlo 119 ľudí a vyšlo 130, obvod najväčšieho stromu v parku pri pódiu je 297 cm, teplota vody v rieke bola 9 stupňov. Potom si ekohliadky porovnali vedomosti  v ekokvíze o separácii odpadov, o kolobehu vody v prírode, o potravovom reťazci. Vytvárali ekoplagáty s výzvami: CELÝ SVET JE V NAŠICH RUKÁCH; UROB SVET KRAJŠÍM; TÝMITO RUKAMI POMÁHAJME NAŠEJ ZEMI.

  PaedDr. Ľudmila Pčolková

 • Hviezdoslavov Kubín – krajské kolo

   V piatok 24. apríla sa v Starej Ľubovni konala krajská postupová súťažná prehliadka v detskom umeleckom prednese poézie a prózy – 61. ročník súťaže Hviezdoslavov Kubín. Sabinovský okres zastupoval v 2. kategórii – poézia náš žiak Benjamín Verbovský z 5.A triedy. V neľahkej konkurencii víťazov okresných kôl z celého Prešovského kraja, v ktorej je zastúpený každý z 13-tich okresov, sa Benjamín naozaj snažil. Síce ani jedno z prvých troch miest sa mu neušlo, no svojím výkonom natoľko zaujal porotu, že mu udelila diplom za výborný prednes. Keďže išlo o jeho recitačnú premiéru, pretože sa doteraz prednesu nevenoval, vkladáme doňho veľké nádeje a dúfame, že svoj talent bude naďalej rozvíjať.

  Mgr. Anna Tkáčová

 • Okresné kolo vo vybíjanej

  V tomto školskom roku sme organizovali okresné kolo vo vybíjanej žiačok ZŠ.  Je to súťaž pre žiačky 5. a 6. ročníka, na ktorej sa zúčastnilo 7 družstiev okresu Sabinov. Zápasy sa hrali vo dvoch skupinách. Každým zápasom sa výkony všetkých hráčok zlepšovali. Najvyrovnanejšie boli zápasy o umiestnenie. Naše dievčatá skončili nakoniec na 3.mieste. Vo finálovej skupine remizovali so žiačkami zo ZŠ Lipany, Hviezdoslavova a prehrali iba s víťazkami turnaja, žiačkami zo ZŠ Pečovská Nová Ves. Víťazky okresného kola budú reprezentovať okres Sabinov na krajskom kole, ktoré sa uskutoční 15. mája v Snine. Veríme, že dôslednou prípravou sa nám v budúcom školskom roku podarí zlepšiť, prípadne zopakovať tohoročný výkon.

  Mgr. Jaromír Daněk

 • Slávik Slovenska

  Duchovným bohatstvom každého národa sú ľudové piesne. Aby sa nám tieto skvosty národnej kultúry uchovali pre budúce generácie, vznikla spevácka súťaž Slávik Slovenska. V tomto školskom roku je to už 25. ročník, ktorý začína triednym kolom a končí celoslovenským, národným kolom. Školské kolo súťaže sa uskutočnilo 23. 4. 2015 a zúčastnilo sa na ňom vyše 30 žiakov. Svoje spevácke schopnosti žiaci museli preukázať v interpretácii dvoch ľudových piesní. Prvá bola povinná, ktorú si žiak vybral zo Spevníčka Slávika Slovenska 2015 a druhá ľubovoľná, na základe vlastného výberu. O akordeónový sprievod sa postaral žiak 7.D, Branislav Blaško. Pri tejto príležitosti sa žiaci obliekli do ľudových krojov, ktoré ešte viac umocnili autentickosť a umelecký dojem pri interpretácii. Víťazi jednotlivých kategórií nás budú reprezentovať na okresnom kole, ktoré sa uskutoční 15.mája 2015 na ZUŠ v Sabinove.

  Výsledky školského kola súťaže Slávik Slovenska 2015

  1. kat.( 1.- 3. roč.):

  1. Petra Fedorová

  2. Katarína Olejárová

  3. Zuzana Tobiášová

  2. kat.(4.- 6. roč.):

  1. Nikola Molčanová

  2. Timea Bielaková a Miroslava Halčišáková

  3. Marcela Petrušová a Karolína Ščecinová

  3. kat. (7.- 9. roč.):

  1. Veronika Čekanová

  2. Andrea Poráčová

  3. Nikola Kravcová

  Víťazkám srdečne blahoželáme a držíme palce na OK v Sabinove!

 • Lyžiarsky kurz

  Aj v tomto školskom roku sa žiaci našej školy zúčastnili lyžiarskeho kurzu v Belianskych Tatrách, v Ždiari.

  Od 16. - 20. februára kurz absolvovali žiaci 7. B, C, D a po jarných prázdninách od 9. -13. marca žiaci 7.A, E.

  Keď sme dorazili do Ždiaru, rýchlo sme sa ubytovali a skibusom sme sa vyviezli do lyžiarskeho strediska SKI STRACHAN. Tam si niektorí žiaci vypožičali lyže. Potom sme vyšli na svah, rozdelili nás do rôznych družstiev podľa toho, kto ako lyžuje alebo nelyžuje. Počasie bolo príjemné a dalo sa lyžovať aj v mikinách. Deň za dňom ubiehali a zo začiatočníkov sa stávali lyžiari. Po namáhavom dni na svahu sme ani večer neoddychovali. Každý večer sme mali prednášky napríklad o bielom kódexe – správaní sa na lyžiarskych svahoch, technike lyžovania. Videli sme videá o technikách lyžovania napr. telemark, ale aj carving. Okrem toho sme sa spoznávali a zabávali pri hrách a súťažiach.

  Ani sme sa nenazdali a bol štvrtok - deň D. V tento deň sa konali preteky, na ktorých sme ukázali, čo nás učitelia naučili. Po namáhavom lyžovaní bola večera a hneď aj vyhodnotenie. V piatok sa nám lyžovalo najlepšie a hlavne s úsmevom, no potom zavládol smútok. So sklonenou hlavou sme nastúpili do autobusu a vyrazili domov.

  Na lyžiarskom kurze sme sa naučili nielen lyžovať, ale objavili sme niečo nové, lepšie sme sa spoznali a hlavne sme si odniesli mnoho zážitkov a spomienok.

  Na záver by sme sa chceli poďakovať učiteľom, ktorí to s nami museli vydržať – pánom učiteľom Jaromírovi Daněkovi, Miroslavovi Poklembovi a pani učiteľkám Jane Janičovej, Anne Majtnerovej ml. a Terézii Križalkovičovej.

  Žiačky 7.A

 • ZAČNI DEŇ POHÁROM VODY

  Dnes nikto nepochybuje o tom, že pitná voda je najdôležitejšou surovinou sveta a tento fakt si pri príležitosti Svetového dňa vody pripomenuli i žiaci našej školy. V piatok 20. marca žiačky zo VI.D triedy ponúkali svojich spolužiakov pohárom vody z vodovodu.

  V školskom rozhlasovom vysielaní sa prihovorili žiačky zo VII.E Ema Klembarová a Mária Matvijová, ktoré nás upozornili na niekoľko spôsobov, ktorými aj my môžeme prispieť k ochrane vody.

  V školských priestoroch bola realizovaná výstavka prác žiakov siedmeho ročníka o vode.

  PaedDr. Ľudmila Pčolková, koordinátorka

 • Krajské kolo BIOLOGICKEJ OLYMPIÁDY

  Blahoželáme!

  Oliverovi Bajusovi z 8. A triedy za veľmi pekné 4. miesto na krajskom kole biologickej olympiády kategórie C.

 • Okresné kolo FYZIKÁLNEJ OLYMPIÁDY

  19. marca sa v priestoroch ZŠ Sabinov, Komenského 13, uskutočnilo okresné kolo 56. ročníka FO kategória E, F. Aj tento rok mala naša škola na tomto podujatí svoje zastúpenie. V kategórii E (deviataci) nás reprezentoval žiak IX.A triedy Dušan Gold a v kategórii F (ôsmaci) žiak VIII.B triedy Štefan Angelovič.

  Súťaže sa zúčastnilo 21 žiakov (kategória E – 11 žiakov, kategória F – 10 žiakov) zo šiestich škôl nášho okresu.

  Žiaci riešili 4 úlohy, na ktoré mali 4 hodiny čistého času. Za správne riešenie úlohy mohli získať maximálne 10 bodov (spolu 40 bodov). Úspešným riešiteľom sa stal každý, kto získal minimálne 15 bodov a splnil podmienku, že aspoň jednu úlohu riešil úspešne (5 bodov).

  Priebeh ako aj výsledky súťaže môžeme hodnotiť kladne. Šesť žiakov sa stalo úspešným riešiteľom 56. ročníka FO (kategória E – 3 žiaci, kategória F – 3 žiaci). Tí najlepší si okrem diplomov odniesli vecné ceny v hodnote: 1. miesto – 14,- €, 2. miesto – 10,- €, 3. miesto – 6,- €).

   Žiaci našej školy dosiahli nasledujúce umiestnenia:
  Dušan Gold – 1. miesto kategória E (postup na KK FO)
  Štefan Angelovič – 3. miesto kategória F

  Žiakov pripravoval Ing. Dušan Gold.

  Celkové výsledky z okresného kola FO si pozriete po kliknutí na nasledujúci odkaz: Vysledkova_listina_OK_FO_EF_14_15.pdf

 • ČOV - čistiareň odpadových vôd

  Stačí len otvoriť oči,  porozhliadnuť sa okolo seba a hneď narazíme na rôzne prípady nedocenenia významu kanalizácie pre život a zdravie človeka. Mnohí ľudia vhadzujú a vylievajú do kanalizácie všetko, čoho sa potrebujú zbaviť. V piatok 20. marca absolvovali žiaci ôsmeho ročníka exkurziu v ČOV – čistiarni odpadových vôd, kde nás pán Bc. Babík oboznámil s technológiou čistenia odpadových vôd a problematikou kanalizácie.

    PaedDr. Ľudmila Pčolková, koordinátorka

 • ÚPRAVŇA VODY

  Vodu z vodovodu považujeme za samozrejmosť. Bežne ju používame v domácnosti na rôzne činnosti, ale nie všetci ju vnímajú ako ideálny nápoj pre náš organizmus aj napriek skutočnosti, že veľa ľudí sa stará o jej čistotu, kvalitu, aby pootvoriť vodovodný kohútik a nabrať si vodu z vodovodu bola pre nás Slovákov denná skutočnosť.

  Práve vo štvrtok 19. marca si počas exkurzie v úpravni vody v Brezovici žiaci ôsmeho ročníka mohli uvedomiť, že to nie je vôbec také jednoduché a samozrejmé. O odborné  a precízne vysvetlenie technológie úpravy vody  sa postaral Ing. Polomský.

     PaedDr. Ľudmila Pčolková, koordinátorka

 • Kreácie detského folklóru

  Každoročne  sa naši folklóristi, členovia folklórneho  krúžku Lipka, zúčastňujú na okresnej prehliadke  detských folklórnych súborov s názvom Kreácie detského folklóru. Aj tomto školskom roku  sa toto už tradičné  podujatie konalo dňa 13.marca 2015 v priestoroch Mestskej galérie v Lipanoch. Organizátorom je DJZ - útvar osvetovej činnosti v Prešove v spolupráci s MÚ v Lipanoch. Nad celým podujatím dohliada prísne oko trojčlennej odbornej poroty. Súbor pod vedením p. uč. M. Oslovičovej a M. Jochmanovej  sa na prehliadke predstavil pásmom detských hier a tancov s názvom „Bavene še pri jarečku“ a  umiestnil   sa v striebornom pásme.  Srdečne blahoželáme!

 • Súťaž Jazykový kvet

  V utorok 10.marca žiaci z Anglického dramatického krúžku: Šimon Komora, Laura Čarná, Barbora Jadvišová, Tamara Gorneková, Michaela Priščáková, Jozef Križalkovič, Jakub Kopnický zo 6. E triedy , Simona Dujavová zo 6. D triedy, Klaudia Bencová z 5. D triedy a Zuzana Kušnírová z 5. B triedy, sa zúčastnili na krajskom semifinále súťaže Jazykový kvet - Language Flower. Je to súťaž v cudzích jazykoch v dvoch vetvách Poézia & PrózaDráma. Naši žiaci súťažili v anglickej dráme a sami si vyrobili potrebné masky a kulisy. Nacvičili japonskú ľudovú rozprávku Myšacia svadba – The mice wedding. Na krajskom semifinále súťažilo v našej kategórii detí od 11 do 15 rokov 10 tímov z rôznych ZŠ celého Prešovského kraja. Na krajské finále do Košíc postúpili tri tímy: z Kežmarku, z Popradu a zo Svitu. Náš tím síce nepostúpil, ale vystúpenie sa podarilo, nikto sa nepomýlil, nezazmätkoval a pocit z vystúpenia bol dobrý a potešujúci. Keďže sme na takejto súťaži boli prvýkrát, išlo nám hlavne o skúsenosti, zážitok, naučiť sa niečo nové a samozrejme porovnať sa s ostatnými. Ale nevzdávame sa, nabudúce to určite zvládneme lepšie. Vieme, v čom sa treba zdokonaliť a to je hlavné.

 • Pytagoriáda - okresné kolo

  V utorok 17. 3. 2015 sa na našej škole konalo okresné kolo matematickej súťaže PYTAGORIÁDA pre kategórie P6 -  P8. Výsledky si môžete pozrieť po kliknutí na odkaz vysledkova_listina_OK_14_15_pyt678.pdf

  Výhercom srdečne blahoželáme.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Lipany, Komenského 113
  Komenského 113, 082 71 LIPANY
 • +421 51 4572062
  +421 51 4893356

Fotogaléria