Navigácia

 • Pre rodičov budúcoročných piatakov

  Prihláška do 5.ročníka: prihlaska_web_univerzal.pdf

  List k prihláške: list_k_prihlaske_na_web.pdf

 • Slávik Slovenska

  Duchovným bohatstvom každého národa sú ľudové piesne. Aby sa nám tieto skvosty národnej kultúry uchovali pre budúce generácie, vznikla spevácka súťaž Slávik Slovenska. V tomto školskom roku je to už 25. ročník, ktorý začína triednym kolom a končí celoslovenským, národným kolom. Školské kolo súťaže sa uskutočnilo 23. 4. 2015 a zúčastnilo sa na ňom vyše 30 žiakov. Svoje spevácke schopnosti žiaci museli preukázať v interpretácii dvoch ľudových piesní. Prvá bola povinná, ktorú si žiak vybral zo Spevníčka Slávika Slovenska 2015 a druhá ľubovoľná, na základe vlastného výberu. O akordeónový sprievod sa postaral žiak 7.D, Branislav Blaško. Pri tejto príležitosti sa žiaci obliekli do ľudových krojov, ktoré ešte viac umocnili autentickosť a umelecký dojem pri interpretácii. Víťazi jednotlivých kategórií nás budú reprezentovať na okresnom kole, ktoré sa uskutoční 15.mája 2015 na ZUŠ v Sabinove.

  Výsledky školského kola súťaže Slávik Slovenska 2015

  1. kat.( 1.- 3. roč.):

  1. Petra Fedorová,

  2. Katarína Olejárová,

  3. Zuzana Tobiášová,

  2. kat.(4.- 6. roč.):

  1. Nikola Molčanová,

  2. Timea Bielaková a Miroslava Halčišáková,

  3. Marcela Petrušová a Karolína Ščecinová,

  3. kat. (7.- 9. roč.):

  1. Veronika Čekanová,

  2. Andrea Poráčová,

  3. Nikola Kravcová.

  Víťazkám srdečne blahoželáme a držíme palce na OK v Sabinove. 

 • Lyžiarsky kurz

  Aj v tomto školskom roku sa žiaci našej školy zúčastnili lyžiarskeho kurzu v Belianskych Tatrách, v Ždiari.

  Od 16. - 20. februára kurz absolvovali žiaci 7. B, C, D a po jarných prázdninách od 9. -13. marca žiaci 7.A, E.

  Keď sme dorazili do Ždiaru, rýchlo sme sa ubytovali a skibusom sme sa vyviezli do lyžiarskeho strediska SKI STRACHAN. Tam si niektorí žiaci vypožičali lyže. Potom sme vyšli na svah, rozdelili nás do rôznych družstiev podľa toho, kto ako lyžuje alebo nelyžuje. Počasie bolo príjemné a dalo sa lyžovať aj v mikinách. Deň za dňom ubiehali a zo začiatočníkov sa stávali lyžiari. Po namáhavom dni na svahu sme ani večer neoddychovali. Každý večer sme mali prednášky napríklad o bielom kódexe – správaní sa na lyžiarskych svahoch, technike lyžovania. Videli sme videá o technikách lyžovania napr. telemark, ale aj carving. Okrem toho sme sa spoznávali a zabávali pri hrách a súťažiach.

  Ani sme sa nenazdali a bol štvrtok - deň D. V tento deň sa konali preteky, na ktorých sme ukázali, čo nás učitelia naučili. Po namáhavom lyžovaní bola večera a hneď aj vyhodnotenie. V piatok sa nám lyžovalo najlepšie a hlavne s úsmevom, no potom zavládol smútok. So sklonenou hlavou sme nastúpili do autobusu a vyrazili domov.

  Na lyžiarskom kurze sme sa naučili nielen lyžovať, ale objavili sme niečo nové, lepšie sme sa spoznali a hlavne sme si odniesli mnoho zážitkov a spomienok.

  Na záver by sme sa chceli poďakovať učiteľom, ktorí to s nami museli vydržať – pánom učiteľom Jaromírovi Daněkovi, Miroslavovi Poklembovi a pani učiteľkám Jane Janičovej, Anne Majtnerovej ml. a Terézii Križalkovičovej.

  Žiačky 7.A

 • ZAČNI DEŇ POHÁROM VODY

  Dnes nikto nepochybuje o tom, že pitná voda je najdôležitejšou surovinou sveta a tento fakt si pri príležitosti Svetového dňa vody pripomenuli i žiaci našej školy. V piatok 20. marca žiačky zo VI.D triedy ponúkali svojich spolužiakov pohárom vody z vodovodu.

  V školskom rozhlasovom vysielaní sa prihovorili žiačky zo VII.E Ema Klembarová a Mária Matvijová, ktoré nás upozornili na niekoľko spôsobov, ktorými aj my môžeme prispieť k ochrane vody.

  V školských priestoroch bola realizovaná výstavka prác žiakov siedmeho ročníka o vode.

  PaedDr. Ľudmila Pčolková, koordinátorka

 • Krajské kolo BIOLOGICKEJ OLYMPIÁDY

  Blahoželáme!

  Oliverovi Bajusovi z 8. A triedy za veľmi pekné 4. miesto na krajskom kole biologickej olympiády kategórie C.

 • Okresné kolo FYZIKÁLNEJ OLYMPIÁDY

  19. marca sa v priestoroch ZŠ Sabinov, Komenského 13, uskutočnilo okresné kolo 56. ročníka FO kategória E, F. Aj tento rok mala naša škola na tomto podujatí svoje zastúpenie. V kategórii E (deviataci) nás reprezentoval žiak IX.A triedy Dušan Gold a v kategórii F (ôsmaci) žiak VIII.B triedy Štefan Angelovič.

  Súťaže sa zúčastnilo 21 žiakov (kategória E – 11 žiakov, kategória F – 10 žiakov) zo šiestich škôl nášho okresu.

  Žiaci riešili 4 úlohy, na ktoré mali 4 hodiny čistého času. Za správne riešenie úlohy mohli získať maximálne 10 bodov (spolu 40 bodov). Úspešným riešiteľom sa stal každý, kto získal minimálne 15 bodov a splnil podmienku, že aspoň jednu úlohu riešil úspešne (5 bodov).

  Priebeh ako aj výsledky súťaže môžeme hodnotiť kladne. Šesť žiakov sa stalo úspešným riešiteľom 56. ročníka FO (kategória E – 3 žiaci, kategória F – 3 žiaci). Tí najlepší si okrem diplomov odniesli vecné ceny v hodnote: 1. miesto – 14,- €, 2. miesto – 10,- €, 3. miesto – 6,- €).

   Žiaci našej školy dosiahli nasledujúce umiestnenia:
  Dušan Gold – 1. miesto kategória E (postup na KK FO)
  Štefan Angelovič – 3. miesto kategória F

  Žiakov pripravoval Ing. Dušan Gold.

  Celkové výsledky z okresného kola FO si pozriete po kliknutí na nasledujúci odkaz: Vysledkova_listina_OK_FO_EF_14_15.pdf

 • ČOV - čistiareň odpadových vôd

  Stačí len otvoriť oči,  porozhliadnuť sa okolo seba a hneď narazíme na rôzne prípady nedocenenia významu kanalizácie pre život a zdravie človeka. Mnohí ľudia vhadzujú a vylievajú do kanalizácie všetko, čoho sa potrebujú zbaviť. V piatok 20. marca absolvovali žiaci ôsmeho ročníka exkurziu v ČOV – čistiarni odpadových vôd, kde nás pán Bc. Babík oboznámil s technológiou čistenia odpadových vôd a problematikou kanalizácie.

    PaedDr. Ľudmila Pčolková, koordinátorka

 • ÚPRAVŇA VODY

  Vodu z vodovodu považujeme za samozrejmosť. Bežne ju používame v domácnosti na rôzne činnosti, ale nie všetci ju vnímajú ako ideálny nápoj pre náš organizmus aj napriek skutočnosti, že veľa ľudí sa stará o jej čistotu, kvalitu, aby pootvoriť vodovodný kohútik a nabrať si vodu z vodovodu bola pre nás Slovákov denná skutočnosť.

  Práve vo štvrtok 19. marca si počas exkurzie v úpravni vody v Brezovici žiaci ôsmeho ročníka mohli uvedomiť, že to nie je vôbec také jednoduché a samozrejmé. O odborné  a precízne vysvetlenie technológie úpravy vody  sa postaral Ing. Polomský.

     PaedDr. Ľudmila Pčolková, koordinátorka

 • Kreácie detského folklóru

  Každoročne  sa naši folklóristi, členovia folklórneho  krúžku Lipka, zúčastňujú na okresnej prehliadke  detských folklórnych súborov s názvom Kreácie detského folklóru. Aj tomto školskom roku  sa toto už tradičné  podujatie konalo dňa 13.marca 2015 v priestoroch Mestskej galérie v Lipanoch. Organizátorom je DJZ - útvar osvetovej činnosti v Prešove v spolupráci s MÚ v Lipanoch. Nad celým podujatím dohliada prísne oko trojčlennej odbornej poroty. Súbor pod vedením p. uč. M. Oslovičovej a M. Jochmanovej  sa na prehliadke predstavil pásmom detských hier a tancov s názvom „Bavene še pri jarečku“ a  umiestnil   sa v striebornom pásme.  Srdečne blahoželáme!

 • Súťaž Jazykový kvet

  V utorok 10.marca žiaci z Anglického dramatického krúžku: Šimon Komora, Laura Čarná, Barbora Jadvišová, Tamara Gorneková, Michaela Priščáková, Jozef Križalkovič, Jakub Kopnický zo 6. E triedy , Simona Dujavová zo 6. D triedy, Klaudia Bencová z 5. D triedy a Zuzana Kušnírová z 5. B triedy, sa zúčastnili na krajskom semifinále súťaže Jazykový kvet - Language Flower. Je to súťaž v cudzích jazykoch v dvoch vetvách Poézia & PrózaDráma. Naši žiaci súťažili v anglickej dráme a sami si vyrobili potrebné masky a kulisy. Nacvičili japonskú ľudovú rozprávku Myšacia svadba – The mice wedding. Na krajskom semifinále súťažilo v našej kategórii detí od 11 do 15 rokov 10 tímov z rôznych ZŠ celého Prešovského kraja. Na krajské finále do Košíc postúpili tri tímy: z Kežmarku, z Popradu a zo Svitu. Náš tím síce nepostúpil, ale vystúpenie sa podarilo, nikto sa nepomýlil, nezazmätkoval a pocit z vystúpenia bol dobrý a potešujúci. Keďže sme na takejto súťaži boli prvýkrát, išlo nám hlavne o skúsenosti, zážitok, naučiť sa niečo nové a samozrejme porovnať sa s ostatnými. Ale nevzdávame sa, nabudúce to určite zvládneme lepšie. Vieme, v čom sa treba zdokonaliť a to je hlavné.

 • Pytagoriáda - okresné kolo

  V utorok 17. 3. 2015 sa na našej škole konalo okresné kolo matematickej súťaže PYTAGORIÁDA pre kategórie P6 -  P8. Výsledky si môžete pozrieť po kliknutí na odkaz vysledkova_listina_OK_14_15_pyt678.pdf

  Výhercom srdečne blahoželáme.

 • Pytagoriáda - okresné kolo

  V pondelok 16. 3. 2015 sa na našej škole konalo okresné kolo matematickej súťaže PYTAGORIÁDA pre kategórie P3 - P5. Výsledky si môžete pozrieť po kliknutí na odkaz  vysledkova_listina_OK_14_15_pyt345.pdf .

  Výhercom srdečne blahoželáme ;)

 • Školské kolo Gymnastického štvorboja

  V stredu 4.marca sa v telocvični našej školy uskutočnilo školské kolo Gymnastického štvorboja.

  Súťažilo sa v šiestich kategóriách, v štyroch disciplínach. Dievčatá sa predviedli v zostave na lavičke, na hrazde, na žinenkách a v preskoku  cez kozu, mladšie mali výskok na švédsku debnu. Chlapci absolvovali zostavu na hrazde a na žinenkách,  preskok cez kozu  a šplh na tyči. Najmladší chlapci si zmerali sily člnkovým behom a výskokom na švédsku debnu. Na podujatí sa zúčastnilo 53 žiakov 1. až 9. ročníka našej školy.

  Víťazi jednotlivých kategórii postupujú na okresné kolo, ktoré sa uskutoční 10. apríla 2015 v Sabinove.

  Výsledky: vysledky_gym.stvorboj.pdf

 • Hviezdoslavov Kubín

  Pavol Országh Hviezdoslav zaštítil svojím menom a tvorbou jedno z najstarších kultúrnych podujatí u nás - celoslovenskú postupovú súťažnú prehliadku v umeleckom prednese poézie.

  Aj žiaci našej školy sa každoročne zapájajú do tejto neľahkej recitačnej súťaže. Prečo neľahkej? V prvom rade si musia neraz aj s pomocou svojich vyučujúcich prelistovať nejednu knihu, aby našli vhodný text, potom sa s ním popasovať, teda venovať mu nejednu voľnú chvíľku. No nestačí, keď sa im podarí presvedčiť seba, že to zvládnu, ale svoj recitačný talent musia prezentovať v triednom kole, dúfajúc, že sa im podarí preukázať schopnosť reprezentovať svoju triedu v školskom kole.

  Výsledky školského kola sa dozviete po kliknutí na nasledujkúci odkaz: HK_sk.kolo.pdf

 • Biologická olympiáda - okresné kolo

  V tomto školskom roku sa podarilo okresu Sabinov zorganizovať okresné kolo biologickej olympiády kategórie C (žiakov ôsmeho a deviateho ročníka). Svoje vedomosti v oblasti biológie a zručnosti pri práci s mikroskopom si prišli zmerať žiaci Sabinovského okresu práve na našu školu, ktorá bola poverená organizovaním tejto predmetovej olympiády. Sme potešení a blahoželáme k 1. miestu Oliverovi Bajusovi z 8. A triedy, ktorý nás bude reprezentovať na krajskom kole. Želáme veľa elánu, trpezlivosti a chuti do prípravy na krajské kolo.

  Mgr. Janka Hucková

 • Geografická olympiáda – okresné kolo

  Aj tento rok bol pre našich mladých geografov úspešný. 5. februára sa víťazi školského kola zúčastnili okresného kola na základnej škole Hviezdoslavova 1 v Lipanoch, ktorej sme vďační za perfektnú organizáciu súťaže.

  Žiaci súťažili v troch kategóriách a v každej sme získali aj pekné umiestnenia:

   Kategória G (5. ročník):

  1.miesto Klárka Drobňáková - 5.A
  2.miesto Klárka Marhevková - 5.A
  3.miesto Zuzka Girašková   - 5.A

   Kategória F (6. - 7. ročník):
  3.miesto Marko Murín - 7.C

   Kategória E (8. - 9. ročník):
  2.miesto Kamil Borsuk - 9.D

   Víťazom blahoželáme a Kamilovi držíme palce, aby sa mu darilo aj na krajskom kole.

  Mgr. Anna Ižariková

 • Okresné kolo matematickej olympiády

  Blahoželáme!

  Dušan Gold (9. A) sa umiestnil na okresnom kole matematickej olympiády v Sabinove na 1. mieste v kategórii MOZ9. 
  Držíme mu palce aj na krajskom kole.

 • VŠETKOVEDKO

  2. decembra prebiehal 6. ročník celoslovenskej vedomostnej súťaže Všetkovedko pre žiakov 2.-5. ročníka základných škôl.  Do tejto súťaže sa zapojilo viac ako  12 000 detí – 3951 druhákov, 3631 tretiakov, 3109 štvrtákov a 1507 piatakov. Koncom januára boli zverejnené tieto výsledky: 30% najúspešnejších riešiteľov získalo titul Všetkovedko. Ostatní sa stali Všetkovedkovými učňami. Z našej školy súťažilo 38 žiakov. 14 z nich získalo diplom s titulom VŠETKOVEDKO: Jakub Andraško – 3.A, Lýdia Tobiašová- 3.A, Karina Kušlitová – 3.C, Peter Pariľák – 3.C, Simona Mizeráková – 4.A, Veronika Čorňáková – 4.A, Daniel Varga – 4.A, Petra Reištetterová – 4.A, Matej Straka -  4.B, Stanislav Huňady – 4.B, Mária Šarišská – 5.A, Klára Marhevková – 5.A, Jakub Šramko – 5.D, Christine Štefčáková – 5.E. 2% najúspešnejších dostali aj knihu PREČO JE TO TAK? Medzi nich patria aj tri naše žiačky: Veronika Čorňáková 4.A -5.miesto a Simona Mizeráková 4.A - 5. miesto a Mária Šarišská 5.A – 7.miesto.  Hoci sa Simonke a Veronike nepodarilo obhájiť prvenstvo z minulého roka, tešia sa aj z krásneho 5. miesta. Srdečne blahoželáme!

   koordinátorka súťaže Mgr.Terézia Križalkovičová

 • Karneval

  Na konci prvého polroku sa tradične zabávame na karnevale. Jeho predzvesťou je veselá výzdoba celej školy. Z násteniek sa na nás usmievajú pestrí šašovia, na chodbách sú povešané  masky od výmyslu sveta. Celá škola dýcha fašiangovou atmosférou. Žiaci prvého stupňa a piataci si už dlho dopredu pripravujú kostýmy. V plnej paráde ich predviedli v piatok 30. januára. Tie najlepšie boli odmenené vecnými cenami. Fotografie z karnevalovej zábavy si pozrite v galérii.

 • Olympiáda v nemeckom jazyku – okresné kolo

  Dňa 13. januára  2015 sa konal 25. ročník súťaže Olympiáda v nemeckom jazyku v okrese Sabinov. V  kategórii 1B (8. a 9. ročník ZŠ) sa naša žiačka Kamila Orlovská  z 9. D triedy umiestnila na krásnom 3. mieste.  Srdečne blahoželáme!

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Lipany, Komenského 113
  Komenského 113, 082 71 LIPANY
 • +421 51 4572062
  +421 51 4893356

Fotogaléria