Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  9. 9. 2014 Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Začína školský rok 2014/2015

  Slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015 bude v utorok 2. septembra 2014 o 9:00 hodine na nástupnej ploche

 • Šarišský hradný vrch

  Jeden z posledných dní školského roku 2013/2014 využili žiaci ôsmeho ročníka na absolvovanie exkurzie na Šarišský hradný vrch. Stalo sa tak v pondelok 23. júna, keď vystúpili na tento k nám najbližší tvrdoš sopečného pôvodu. Dozvedeli sa základné informácie o geologickej stavbe vrchu a geomorfológii najbližšieho okolia, mohli sa pokochať zaujímavou faunou a flórou, v krátkosti si priblížili históriu Šarišského hradu, zopakovali si orientáciu v prírode, určovanie svetových strán s použitím buzoly a podobne.

  Cestou na hrad aj z hradu stretávali mnoho veľkých i malých turistov, ktorí sa sem vybrali na koncoročný školský výlet. Krásne prostredie obnovovaného hradu s prekrásnym výhľadom na okolitú krajinu odporúčame navštíviť všetkým.

  Mgr. A. Ižariková a 8.A trieda

 • Opäť celoslovenský úspech

  Žiačky našej školy sa zapojili do celoslovenskej literárnej súťaže KOMENSKÝ A MY i do súťaže v tvorbe komiksových príbehov MOJE NIE ZLU.

  Tatiana Petreková a Michaela Heredošová, žiačky 8.A, získali Čestné uznanie v literárnej súťaži KOMENSKÝ a MY, ktorú organizovalo Ministerstvo školstva Českej republiky a Slovenskej republiky. Bol to po vlaňajšom 2. mieste Dušana Golda z tej istej triedy opakovaný celoslovenský úspech, pretože do tejto súťaže sa zapojilo vyše sto škôl od Bratislavy až po Bardejov.

  Ďalším vynikajúcim úspechom je 1. miesto Viktórie Trojanovičovej z 5.E v krajskej súťaži v tvorbe komiksových príbehov MOJE NIE ZLU. O to je toto prvenstvo cennejšie, že Viktória súťažila so staršími žiakmi a do súťaže sa zapojilo 37 škôl so 103 prácami z celého nášho kraja. Tým zopakovala vlaňajšie víťazstvo už našej bývalej žiačky Alexandry Chovancovej.

  PaedDr. Daša Rafidisonová

 • Lipany majú talent

  Súťaž sa konala 2. júna 2014 v priestoroch mestskej galérie, organizátorom bola ZŠ Hviezdoslavova 1, svoje talenty predviedli žiaci z obidvoch mestských základných škôl a z gymnázia. V tomto školskom roku pribudla aj výtvarná časť.

   Výsledky súťaže:

   Hudobná časť:

   Spev – sólo:     

  Andrea Hricíková  4.A -  1. miesto, 1.kat.
  Zuzana Timčová  7.E  - 1.miesto, 2. kat.

  Spev – skupina:  chlapčenská hudobná skupina Madrage  –  2. miesto, 2. kat.

   Tanečná časť:

   Tanec – sólo:   

  Vanessa Vislocká 2.C – 1. miesto, 1. kat.
  Martina Jasenská 2.A – 2. miesto, 1. kat.

   Tanec – skupina:  

  Nane cocha  - rómsky tanec žiakov 2.B – 1. miesto, 1. kat.
  Tanec s loptami ž. 4. roč. -  3. miesto, 1. kat.
  Tanec s obručami ž. 6. roč. – 2. miesto, 2. kat.
  Tanec s pompónmi ž. 5. roč. – 3. miesto, 2. kat.

   Výtvarná časť:

   Ocenené výtvarné práce:

  Katarína Olejárová 2.B
  Patrícia Halčišáková 2.C
  Matej Straka 3.B
  Oliver Bajus 7.A

   Porota udelila osobitné ceny za pekný umelecký prejav týmto súťažiacim:

   Andrea Hricíková  4.A
  Vanessa Vislocká 2.C
  Nikola Molčanová 5.D
  Zuzana Timčová 7.E
  Tanec so šatkami žiakov 1. roč.
  Rómsky tanec Nane cocha žiakov 2.B 

 • Akadémia krúžku gymnastiky 2014

  Vyvrcholením činnosti gymnastického krúžku bola gymnastická akadémia pre rodičov, hostí a verejnosť, ktorá sa konala 27. mája 2014. Na programe sa zúčastnilo 80 žiakov a žiačok od 1. až po 9. ročník. Akadémiu svojím premiérovým vystúpením otvorili mažoretky mini Bambuľky. Po nich vystúpili skúsenejšie mažoretky maxi Bambuľky. V prvom bloku akadémie predviedli naše gymnastky a gymnasti zostavy na náradí, ktoré sú súčasťou gymnastického štvorboja. Všetci sa určite najviac tešili na pohybové skladby s náčiním. Prváčky cvičili so šatkami  na pesničku „Holky z naší školky“, druháčky so stuhami, tretiačky sa predstavili so švihadlami, štvrtáčky s loptami, piatačky s pompónami, šiestačky s obručami a bonbónikom na záver bloku boli vystúpenia chlapcov. Najmladší chlapci rozosmiali obecenstvo ako agenti FBI so skladbou Michaela Jacksona. Najstarší chlapci zaujali svojím vystúpením s fitloptami. Všetci členovia krúžku milo prekvapili divákov. Niektoré skladby prítomných rozosmiali, no boli skladby, ktoré dojali rodičov  k slzám. Spestrením činnosti krúžku gymnastiky bola zumba, ktorú sme začali v tomto šk. roku cvičiť. Počas roka sa žiačky naučili 10 skladieb. V poslednom bloku sa všetky skupiny predstavili so svojou zumba skladbou. Záverečná spoločná skladba od Bruna Marsa Run Way roztancovala všetkých účinkujúcich a urobila bodku za programom.

   Pozvanie prijal pán primátor Ing. Eduard Vokál, pani učiteľka Mária Jusková, ktorá v minulosti pôsobila na tejto škola ako učiteľka TV. Chcem poďakovať sponzorom KN Modrá Torysa, p. Mizerákovi, p. Kordiakovi, p. Vislockému, p. Mišenkovej, predajni Orange Sabinov, Lipany.

   Mgr. Jaromír Daněk

 • Gymnastický deň v našej škole

  27. mája sa v našej škole konal už 2. gymnastický deň. V telocvični sa stretlo 8 družstiev z piatich ZŠ Hornotoryského regiónu. Pripravili sme pre nich 6 stanovíšť, na ktorých plnili úlohy gymnastického charakteru – výdrž v zhybe na hrazde, prednosy vo vise na rebrinách, preskoky cez švihadlo za 20 sekúnd, výdrž v stoji na jednej nohe na úzkej kladinke, predklon v sede a kotúľ vpred vo väzbe so stojom na lopatkách. Všetkým súťažiacim sa úlohy podarilo splniť, no najviac bodov získali žiaci zo ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany. Súťažiaci boli odmenení drobnými cenami a sladkosťami.

  Odmenou pre zúčastnené školy bola aj prehliadka pohybových  skladieb a ukážky cvičení na náradí, ktoré previedli členovia gymnastického krúžku.

  Moje poďakovanie patrí  Komunitnej nadácia Modrá Torysa, ktorá túto akciu finančne podporila.

   Mgr. Jana Janičová

 • 27. mája sa v našej škole uskutočnila  súťaž hliadok mladých zdravotníkov  I. a II. stupňa a to celého okresu Sabinov. Malí aj veľkí záchranári predviedli svoje praktické zručnosti a teoretické vedomosti . Areál našej školy je rozsiahly a aj keď nás ráno vystrašil dáždik, predsa sa len podarilo sústrediť stanovištia v okolí školy ( pozri foto, oplatí sa).

   Pod odborným dohľadom rozhodcov sa jednotlivé družstvá striedali na 5 stanovištiach.

  1. Teoretické vedomosti o histórii Červeného kríža.
  2. Teoretické zdravotnícke vedomosti.
  3. Resuscitácia- oživovanie na resuscitačných bábkach.
  4. Poskytnutie pomoci človeku , ktorý sa predávkoval drogami.
  5. Poskytnutie pomoci človeku, ktorého zrazilo auto na priechode pre chodcov.

  Hliadka II. stupňa našej školy v zložení: Klaudia Obšutová (9. B), Natália Struková (7.E), Tatiana Pistráková (7.E), Slavomíra Skladaná (7.E) a Rastislav Slaminka (7.A) získala krásne prvé miesto.

  V mene všetkých žiakov a sprevádzajúci pedagogický dozor ďakujem za sponzorské príspevky, rozhodcom za nezištný dohľad a žiakom 9. B (figuranti- zranení: Kristián Verešpej, Roman Haladej a Jozef Mizerák) za pomoc.

  Poďakovanie patrí všetkým žiakom, ktorí sa venujú poskytovaniu prvej pomoci. Sú rok čo rok lepší a to znásobuje šance, aby pomohli.

  Ďakujem a blahoželám všetkým.

  Mgr. Janka Hucková, organizátorka súťaže 

 • Krásny úspech našich dievčat

  Veľkú radosť urobili žiačky pánovi učiteľovi Daněkovi, sebe, ale aj škole, keď dokázali zvíťaziť na OK v atletike dňa 29. mája v Sabinove. Svojimi výkonmi presvedčili všetkých, že boli na súťaž veľmi dobre pripravené. Zo siedmich súťažných disciplín dievčatá zvíťazili v štyroch. Beh na 60 m vyhrala Lýdia Kravcová, Ivana Dujavová dominovala v behoch na 300 a 800 m a v skoku do diaľky zvíťazila Bianka Šulíková. Prvenstvo v ostatných disciplínach nám ušlo len o vlások. Naši chlapci sa umiestnili na 4.mieste.

  Držte palce našim dievčatám, ktoré budú reprezentovať okres Sabinov na KK v atletike 10.júna v Prešove.

  Mgr. Jana Janičová

 • Dňa 23. mája 2014 sa žiaci ôsmeho ročníka našej základnej školy pod vedením pána učiteľa Franka zúčastnili poznávacieho výletu  do Viedne. V rámci jednodňového zájazdu mali žiaci možnosť spoznať mnohé pamätihodnosti hlavného mesta Rakúska. Cieľom exkurzie bolo oboznámiť sa s kultúrou, históriou a tradíciami mesta.

  Začali sme prehliadkou obytných domov, ktoré navrhol slávny architekt F. Hundertwasser. Farebné plochy, nepravidelné línie a živé stromy na strechách či balkónoch predstavujú oživenie viedenských ulíc. Neskôr sme sa presunuli do centra, kde žiaci obdivovali francúzske záhrady zámkov, sochy i fontány na námestiach. Pozornosť sme venovali Hofburgu i Katedrále sv. Štefana. Prioritným zámerom tejto akcie bolo navštíviť Umeleckohistorické múzeum. Rozsiahle expozície obrazov slávnych maliarov sme si s odborným výkladom prezerali vyše 2 hodín. Na vlastné oči si naši žiaci mohli pozrieť aj artefakty z Egypta, orientálne umenie a zbierku mincí i medailí. Poobede sme ešte navštívili zámok Schönbrunn, ktorý patril cisárskej rodine a je zaradený medzi pamiatky UNESCA. Knemu už neodmysliteľne patria nádherné záhrady, fontány, sochy, aleje, skleníky, bludisko a ZOO.

  Napriek boľavým nohám bol tento deň pre všetkých plný nezabudnuteľných zážitkov.

  Eva Dujčáková 

 • 27. 5. 2014

  Do galérie Slávik Slovenska boli pridané fotografie.

 • 27. 5. 2014

  Do galérie Deň matiek, máj 2014 boli pridané fotografie.

 • Speedbadminton - obvodové kolo

  V piatok 23.5.2014 sa uskutočnilo obvodové kolo súťaže družstiev v speedbadmintone. Aj našu školu zastupovali žiaci - Petra Kocúreková a Juraj Huba. Sily si zmerali v dievčenskej dvojhre, chlapčenskej dvojhre a miešanej štvorhre. Po vzájomných súbojoch obsadili druhé miesto v skupine základných škôl. Za reprezentáciu školy im patrí poďakovanie a prianie ďalších úspechov v tomto netradičnom športe.

 • Len pre teba, mamička

  Druhá májová nedeľa už tradične patrí našim mamičkám, babičkám... Vtedy si viac ako po iné dni pripomíname ich dôležité poslanie a vzdávame im hold a úctu za dar života.

  Na tento významný deň nezabudli ani žiaci našej základnej školy a v spolupráci s deťmi z MŠ kpt. Nálepku pripravili pre svoje mamičky slávnostný kultúrny program, ktorý sa konal v mestskej galérii v Lipanoch.

  Úvod kultúrneho programu patril mažoretkám Bambuľkám, ktoré pod vedením p.uč. J. Tuptovej podujatie otvorili. Celý kultúrny program sa niesol v slávnostnom duchu, hýril veľkou farebnou nápaditosťou, kreativitou a bohatou žánrovou pestrosťou . Nechýbalo hovorené slovo v podobe básní či dramatizácie, ale ani spev, tanec či humorné slovo na pobavenie. Okrem pestrých programových čísel, ktoré pripravili deti z MŠ, vystúpili v tomto programe i naši žiaci z dramatického krúžku pod vedením p. uč. S. Andraškovej, dominovali tu aj pohybové a gymnastické čísla p. uč. J. Janičovej či rómsky tanec žiakov 2.B, ktorý pripravila p. uč. A. Štroncerová.

  Záver kultúrneho programu patril folklóru. Predstavili ho deti z FK Slniečko z MŠ a naši folkloristi z FK Lipka, ktorí vystúpili pod vedením p. uč. M. Oslovičovej a M. Jochmanovej. O sprievodné slovo sa postarala p. uč. E. Bujňáková a celý program dôstojne moderovali naši deviataci Natália Skladaná a Samuel Hudák z 9. A triedy.

  Veľmi nás potešili kladné ohlasy na toto podujatie, ale hlavne to, že sme mamkám k ich sviatku pripravili pekný a hodnotný kultúrny zážitok.

  Mgr. Mária Jochmanová

 • Sabinovský autorský a recitátorský máj

  Mestské kultúrne stredisko v Sabinove (MsKS) usporiadalo XXXI. ročník súťažnej prehliadky v prednese poézie a prózy a vo vlastnej tvorbe Sabinovský autorský a recitátorský máj (SARM), ktorá sa uskutočnila v utorok 20. mája v priestoroch MsKS a KC Na korze. Literárnou súťažou recitátorov a mladých autorov si pripomíname 130. výročie narodenia sabinovskej spisovateľky Jolany Cirbusovej. Z našej školy súťažili deviati žiaci – piati v recitácii a štyria vo vlastnej literárnej tvorbe. V tejto súťaži porota neudeľuje jednotlivé miesta, ale sú ocenení tí najlepší. Veľmi nás teší, že sme získali 9 ocenení - za prednes Klára Drobňáková zo 4.B, Klaudia Bencová zo 4.A, Laura Kravcová, 6.E, Tamara Angelovičová, 8.A (okrem nich ešte súťažila aj Juliana Varholáková zo 7.A, ocenená však nebola). Za vlastnú tvorbu si ocenenia priniesli Petra Reištetterová, 3.A, Ivan Angelovič a Matúš Stariňák – obaja z 5.D a ocenenie až v dvoch kategóriách získala Natália Skladaná z 9.A. Srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

  Mgr. Anna Tkáčová

 • Krácie detského folklóru

   V tomto školskom roku bola táto tradičná súťažná  prehliadka detského folklóru zameraná na hudobný folklór. Okresné kolo sa uskutočnilo 15. marca 2014 v Lipanoch. Naši speváci z folklórneho krúžku Lipka vtedy získali popredné umiestnenia. V zlatom pásme sa umiestnili v kat. sólisti-speváci v duo speve Vladimír Murcko z 5.B a Branislav Blaško zo 6.D, zlaté pásmo a zároveň návrh na postup na krajské kolo získala Nikola Kravcová zo 7.D.  Zlaté pásmo a priamy  postup na krajské kolo získala tiež dievčenská spevácka  skupina v kat. skupinový spev.

  Na tomto trojnásobnom úspechu participovali nielen žiaci, ale aj učitelia, ktorí sa snažili tieto mladé talenty podporiť.  Srdečná vďaka všetkým!

   

  Krajské kolo hudobnej súťaže Kreácie detského folklóru

   

  Naši mladí folkloristi po úspešnom absolvovaní OK zabodovali  aj v krajskom kole  súťaže Kreácie detského folklóru, ktoré sa uskutočnilo 27. apríla 2014 v Raslaviciach. V kategórii speváci-sólisti sa z 25 najlepších spevákov celého Prešovského kraja umiestnila Nikola Kravcová v zlatom pásme.       

   Veľmi pekný úspech dosiahla i dievčenská spevácka skupina FS Lipka, ktorá sa v kat. spevácke skupiny z 15 zúčastnených folklórnych súborov umiestnila spolu s ďalšími dvoma speváckymi skupinami v zlatom pásme a len o chlp unikla postupu na celoslovenské kolo súťaže.

   

  Táto náročná súťažná prehliadka priniesla mladým folkloristom nielen úspechy, ktoré motivujú do ďalšej práce, ale aj mnoho nových skúseností a zážitkov.  Hudobný folklór nášho kraja je tak rôznorodý a rozmanitý, od goralských piesní po rusínske, šarišské z toho nevynímajúc, že si zaslúži úctu a obdiv aj v dnešnej dobe a k tomu  sú vedení aj naši žiaci.

   

            Mgr. Mária Jochmanová

 • Slávici z lavice

   Okresné kolo speváckej súťaže Slávici z lavice sa uskutočnilo 23. apríla 2014. Je to tradičná súťaž v speve moderných piesní,  ktorú organizuje CVČ v Sabinove. V tomto školskom roku  našu školu reprezentovali speváčky Nikola Molčanová z 5.D, Zuzana Timčová zo 7.E, Denisa Novysedláková z 8.E a Dajana Gladišová z 8.E. Nikola Molčanová, ktorá súťažila v druhej kategórii, sa umiestnila na druhom mieste. Spomedzi 11 účastníkov  tretej kategórie sa podarilo Zuzane Timčovej získať tiež pekné druhé miesto. Speváčkam srdečne blahoželáme! 

  Mgr. Mária Jochmanová

 • Úspechy našich spevákov

  V našej základnej škole máme veľa talentovaných žiakov, ktorí sa pravidelne zúčastňujú na rôznych speváckych súťažiach. Aj v tomto školskom roku sa niektorým z nich podarilo získať popredné umiestnenia v okresných a krajských kolách.

   

  Slávik Slovenska  - súťaž v speve ľudových piesní

   

  Školské kolo tejto súťaže sa uskutočnilo 15. apríla 2014. Zúčastnilo sa na ňom 36 žiakov,  ktorí súťažili v troch kategóriách. Každý účastník musel zaspievať 2 ľudové piesne. Jednu bez sprievodu hud. nástroja, a capella. Druhú, povinnú pieseň zo Spevníčka, musel žiak zaspievať s hudobným sprievodom. O ten sa postarali dvaja šikovní akordeonisti Branislav Blaško zo 6.D a Pavol Križalkovič z 9.E triedy. Víťazmi školského kola Slávika Slovenska sa stali:

  Karolína Ščecinová z 3. A,  1. kat.( 1.– 3. roč.)

  Vladimír Murcko z 5. B, 2. kat. (4.– 6. roč.)

  Nikola Kravcová zo 7. D, 3. kat. (7.– 9.roč. )

   

  Slávik Slovenska – okresné kolo

   

  Okresné kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska sa uskutočnilo 7. mája 2014 v priestoroch ZUŠ v Lipanoch. Zúčastnili sa na ňom víťazi školského kola vo všetkých troch kategóriách. Korepetítorom bol pán uč. Ing. Dušan Gold. Našim žiakom sa podarilo v okresnom kole vyspievať dve tretie miesta, čo možno považovať v dosť silnej speváckej konkurencii za celkom pekný úspech.

  3.miesto v 1. kat. OK získala Karolína Ščecinová z 3. A

  3. miesto v 2. kat. OK  získal Vladimír Murcko z 5. B

   

  Spevákom srdečne blahoželáme a prajeme  im veľa úspechov v ďalších súťažiach!

   

  Mgr. Mária Jochmanová

 • Dňa 15.5.2014 sa na našej škole konalo okresné kolo Biologickej olympiády kategórie D, žiakov 6. a 7. ročníka. Ako môžete vidieť aj na foto záberoch, bola to veľmi kreatívna súťaž. Naši žiaci Erik Roják zo 6. B sa umiestnil na peknom 2. mieste v prakticko-teoretickej časti, Aneta Andraščíková zo 7. C na 2. mieste v projektovej časti a Natália Maľaríková zo 7. C na 3. mieste v projektovej časti.

  Andraščíková Aneta - "Prácou s rastlinami som sa presvedčila o rozdieloch medzi nimi – napr. v tvaroch listových čepelí, v ich žilnatine. Tieto tvarové, morfologické rozdiely majú jemnú krásu a jedinečnosť. Rozmanitosť života na Zemi voláme biologická diverzita, biodiverzita. Chceme ju zachovať."

  Maľaríková Natália - "Každý živočích, rastlina, či mikroorganizmus má svoju dôležitú funkciu a tvorí nenahraditeľný článok v zložitých zákonoch prírody. Ani človek nemôže žiť izolovane. Všetko so všetkým súvisí."

  Blahoželáme.

  Mgr. Janka Hucková

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Lipany, Komenského 113
  Komenského 113, 082 71 LIPANY
 • +421 51 4572062
  +421 51 4893356

Fotogaléria