Navigácia

 • Vybíjaná - okresné kolo

  Okresné kolo vo vybíjanej sa v tomto školskom roku uskutočnilo v telocvičniach našej školy. V pondelok 14. apríla sa tu zišlo osem družstiev okresu Sabinov. Každé družstvo chcelo turnaj vyhrať, ale podariť sa to mohlo iba jednému. Po vyrovnaných zápasoch vo finálovej skupine si prvenstvo a zároveň postup na krajské kolo vybojovali žiačky zo ZŠ Pečovská Nová Ves. Veríme, že zopakujú dobrý výkon z okresného kola a dosiahnu umiestnenie, s ktorým budú spokojní všetci. Naše reprezentantky skončili na 4. mieste. Turnaj sa odohral bez problémov v príjemnej priateľskej atmosfére.

      Mgr. Jaromír Daněk

 • 16. 4. 2014

  Do galérie Vybíjana boli pridané fotografie.

 • 16. 4. 2014

  Do galérie Opäť majstri boli pridané fotografie.

 • Opäť majstri

  9. apríla sa v našej škole uskutočnilo okresné kolo vo volejbale žiakov. Okrem našich volejbalistov súťažili ešte žiaci Gymnázia v Lipanoch, ZŠ Hviezdoslavova 1 Lipany a sabinovskej ZŠ Komenského 13. Naši žiaci zvíťazili až po tuhom boji, keď vo finále porazili gymnázium tesne 3:2 na sety a vybojovali si postup na krajské kolo do Svidníka. Školu  reprezentovali títo chlapci : Jozef Šarišský, Damián Ludvík, Jozef Mizerák, Daniel Nehila, Matej Majerský, Ján Kanuščák, Lukáš Šupka, Marek Lukáč, Richard Pavlovský, Radovan Andraško, Martin Žihala, Roland Gajdoš, Pavol Hanušovský, Matúš Škapura, Dominik Hromjak a Kristián Verešpej, ktorých pripravuje Mgr. Hugo Reichstädter. Blahoželáme a prajeme ďalšie športové úspechy.       

 • Jack and Joe - Jackpot

   19. marca sa naši jazykovo zdatní angličtinári zúčastnili dvojjazyčného divadelného predstavenia Jack and Joe - Jackpot. Vtipný príbeh o jednovaječných dvojičkách, ktoré sa rozhodnú zúrodniť pôdu zdedenú po nebohom strýkovi Georgovi nás pobavil, obohatil a povzbudil k  učeniu. Tešíme sa aj na ich ďalšie vystúpenie.

 • Aktualizácia údajov

  1. 4. 2014 Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo v Sabinove

  Okresné kolo v Sabinove sa uskutočnilo 20.3.2014 a zo 6 recitátorov reprezentujúcich našu školu, sa traja recitátori vrátili s ocenením.

  Umiestnenie v kategórii poézia:
  I. kategória: 2. miesto: Juliana Varholáková, 7 .A, pripravovala: PhDr. Eva Bujňáková
  I. kategória: 3. miesto: Laura Mišenková, 1. B, pripravovala: Mgr. Alena Judičáková

  Umiestnenie v kategórii próza:
  II. kategória: 2. miesto: Klára Kiktavá, 5.E, pripravovala: PaedDr. Daša Rafidisonová

  Našu školu reprezentovali aj žiaci Diana Kaperáková zo 6.B triedy, Peter Čarnogurský z 3.A triedy a Tatiana Pistráková zo 7.E triedy. Aj keď nezískali žiadne umiestnenie, určite získali nové skúsenosti. Veríme, že recitovať neprestanú a určite sa aj im umiestnenie na okresnom kole raz podarí získať.

  Všetkým recitátorom aj touto cestou ešte raz blahoželáme, ďakujeme im za reprezentáciu a veríme, že svojím kultivovaným prednesom budú úspešne reprezentovať našu školu aj naďalej.

   PhDr. Eva Bujňáková, učiteľka SJL 

 • Hviezdoslavov Kubín – školské kolo

  ,,Ó, mojej matky reč je krásota, je milota, je rozkoš, láska svätá...“

  V znamení týchto slov nášho velikána sa 25.2.2014 rozozvučali vyzdobené triedy v priestoroch našej školy. Stretli sa tu víťazi triednych kôl, od tých najmladších až po tých najstarších.

  Veľké očakávanie a pocit zodpovednosti za reprezentáciu triedy možno niektorým sťahoval aj  hrdlo, no po prvých veršíkoch či prvej vete sa tréma stratila a každý sa už len snažil vtiahnuť poslucháčov do tajov umeleckého sveta, predviesť svoje umenie pri dotyku s umeleckým textom. Niektorým sa to podarilo viac, iným menej a my sme radi, že žiaci ešte stále radi recitujú. Úloha troch porôt bola neľahká, nakoľko museli vybrať zo 64 recitátorov víťaza v každej kategórii, ktorý nás bude dôstojne reprezentovať v konkurencii s ostatnými školami v okrese.

   PhDr. Eva Bujňáková, učiteľka SJL

 • Začnite deň pohárom vody

  22. marec je jedinečnou príležitosťou všetkým pripomenúť mimoriadnu vzácnosť vody ako magickej tekutiny aj napriek jej obyčajnosti. V našej škole ponúkali žiačky V. D triedy  učiteľov a svojich spolužiakov pri vstupe do budovy pohárom vody.

  V školskom rozhlase sa prihovorili Katka Jabconová a Jožko Lazor zo VII.A triedy a zdôvodňovali, prečo piť vodu z vodovodu.

                           PaedDr. Ľudmila Pčolková, koordinátorka

 • Úpravňa vody

  24. marca žiaci 8. ročníka absolvovali exkurziu v Úpravni vody v Brezovici. Videli, čo všetko sa s vodou deje, ako sa upravuje a kontroluje, pokiaľ pritečie k nám, do našich domácností a my s veľkou samozrejmosťou otvárame vodovodný kohútik a používame túto vzácnu tekutinu.

  PaedDr. Ľudmila Pčolková, koordinátorka

 • Kniha o vode

  Marec je Mesiacom knihy a zároveň 22. marec je svetovým dňom vody.  Žiaci siedmeho ročníka sa snažili spojiť tieto dva fakty.  Počas hodín  chémie tvorili knihy o vode. Kniha o vode je vytvorená  ako leporelo, každá strana je venovaná  inej problematike - minerálne vody, kolobeh vody, kúpele na Slovensku, znečistenie vôd....

                                                           PaedDr. Ľudmila Pčolková, koordinátorka

 • Čistiareň odpadových vôd - exkurzia

  Veľmi pekné počasie nás sprevádzalo na ceste do Čistiarne odpadových  vôd v Lipanoch, ktorú si 21. marca prezreli žiaci ôsmeho ročníka. So záujmom sledovali technologické postupy pri čistení odpadovej vody z domácností. V ČOV sa čistí voda z kanalizácie okolitých dedín a vracia sa naspäť do recipienta - rieky.

                                         PaedDr. Ľudmila Pčolková, koordinátorka

 • Vo víre tance

  Aj v tomto školskom roku sa zásluhou pani zástupkyne Mgr. Terézie Križalkovičovej, ktorej právom patrí veľké poďakovanie, uskutočnil kurz spoločenských tancov. Bol určený pre ôsmakov, ktorí sa mali možnosť naučiť základné tanečné kroky štandardných i latinskoamerických tancov a oboznámiť sa so základmi spoločenského správania.  Od polovice októbra sa žiaci pod vedením profesionálneho trénera Mgr. Stanislava  Polomského   stretávali každý piatok po vyučovaní. Na konci fašiangového obdobia vyvrcholilo ukončenie tohto kurzu záverečným venčekom . Zúčastnili sa n​a ňom nielen pedagógovia školy, ale aj rodičia našich žiakov. Začal slávnostným nástupom, po ktorom nasledovalo tanečné kolo s predvedením toho, čo sa žiaci naučili. Vrcholom spoločenského večera bol venčekový tanec, v ktorom si žiaci spomedzi seba zvolili dvoch najlepších tanečníkov. Prekvapením pre všetkých bola torta a tombola. Bolo toho naozaj veľa, ale ôsmaci to zvládli na veľmi dobrej úrovni. Veríme, že svoje tanečné schopnosti a základy spoločenského správania budú aj naďalej rozvíjať.     

 • Fyzikálna olympiáda - okresné kolo

  14. marca sa v priestoroch ZŠ Sabinov, Komenského 13 uskutočnilo okresné kolo 55. ročníka FO kategória E, F. Aj tento rok mala naša škola na tomto podujatí svoje zastúpenie. V kategórii E (deviataci) nás reprezentovali žiaci IX.A triedy Vladimír Bačinský,  Mikuláš Krupa a v kategórii F (ôsmaci) žiak VIII.A triedy Dušan Gold.

  Súťaže sa zúčastnilo 18 žiakov ( kategória E – 8 žiakov, kategória F – 10 žiakov) zo šiestich škôl nášho okresu.

  Žiaci riešili 4 úlohy, na ktoré mali 4 hodiny čistého času. Za správne riešenie úlohy mohli získať maximálne 10 bodov (spolu 40 bodov). Úspešným riešiteľom sa stal žiak, ktorý získal minimálne 15 bodov a splnil podmienku, že aspoň jednu úlohu riešil úspešne (5 bodov).

  Priebeh ako aj výsledky súťaže môžeme hodnotiť kladne. 11 žiakov sa stalo úspešným riešiteľom 55. ročníka FO (kategória E – 3 žiaci, kategória F – 8 žiaci). Tí najlepší si okrem diplomov odniesli vecné ceny v uvedených hodnotách (1. miesto – 14,- €, 2. miesto – 10,- €, 3. miesto – 6,- €).

  S potešením môžeme konštatovať, že žiaci našej školy vyhrali v obidvoch kategóriách a dosiahli nasledujúce umiestnenia:

  Vladimír Bačinský– 1. miesto kategória E (postup na KK FO)

  Mikuláš Krupa – 3. miesto kategória E

  Dušan Gold – 1. miesto kategória F

  Žiakov pripravoval Ing. Dušan Gold.

 • 19. 3. 2014

  ok_pyt_678_13_14.pdf

  Výsledky z obvodového kola PYTAGORIÁDY P6. P7 a P8 si môžete pozrieť v priloženom súbore. 

  Výhercom blahoželáme :)

 • 18. 3. 2014

  ok_pyt_345_13_14.pdf

  Výsledky z obvodového kola PYTAGORIÁDY P3, P4 a P5 si môžete pozrieť v priloženom súbore. 

  Výhercom blahoželáme

 • Lyžiarsky výcvik 7. ročník

  Vo februári 68 žiakov siedmeho ročníka absolvovalo lyžiarsky výcvik v Ždiari. Viac ako polovica z nich sa na lyže postavila po prvýkrát v živote. Výučba prebiehala v lyžiarskom stredisku Strachan, kde boli ideálne podmienky na učenie. V ubytovni žiaci nielen trávili voľný čas, ale mali pripravený aj vtipný program v spoločenskej miestnosti. Všetkým sa páčil, každý sa zabavil. Treba pochváliť aj pani kuchárky, ktoré varili naozaj vynikajúco, takže hladný nikto nebol. Vďaka úsiliu a trpezlivosti inštruktorov – pánov učiteľov Daněka, Jacka a pani učiteliek Janičovej a Oslovičovej sa všetci naučili lyžovať. Na záver sa konali lyžiarske preteky, v ktorých si žiaci otestovali svoje lyžiarske schopnosti v kategóriách chlapci a dievčatá. Lyžiarsky výcvik sa všetkým páčil a budú naň určite dlho spomínať.

        Mgr. Jaromír Daněk

 • 14. 3. 2014

  Do galérie Lyžiarsky výcvik 7. ročník boli pridané fotografie.

 • Všetkovedko

  4. decembra prebiehal 5. ročník celoslovenskej vedomostnej súťaže Všetkovedko pre žiakov 2. - 5. ročníka základných škôl, do ktorej sa zapojilo takmer 10 000 detí. Koncom januára boli zverejnené tieto výsledky: 30% najúspešnejších riešiteľov získalo titul Všetkovedko, ostatní sa stali Všetkovedkovými učňami. Z našej školy súťažilo 42 žiakov, 14 z nich získalo diplom s titulom VŠETKOVEDKO: Peter Gladiš, 2.B, Magdaléna Ščisláková, 2.B, Ľubka Šenitková, 2.C, Zuzana Tobiašová, 2.C, Karina Kušlitová, 2.C, Veronika Čorňáková, 3.A, Simona Mizeráková, 3.A, Petra Reištetterová, 3.A, Daniel Varga, 3.A, Matej Straka, 3.B, Simona Kapitánčiková, 4.A, Mária Šenitková, 5.A, Monika Tremková, 5.A, Ema Ivanová, 5.C. 3% najúspešnejších dostali aj knihu PLANÉTA ZEM. Medzi nich patria aj dve naše žiačky z 3.A - Veronika Čorňáková - 1. miesto a Simona Mizeráková - 3. miesto. Svojím úžasným výkonom sa prebojovali do Všetkovedkovej galérie slávy. Srdečne blahoželáme!

   

  Mgr. Terézia Križalkovičová, koordinátorka súťaže

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Lipany, Komenského 113
  Komenského 113, 082 71 LIPANY
 • +421 51 4572062
  +421 51 4893356

Fotogaléria