Navigácia

 • Milí žiaci!

  Slávnostné otvorenie školského roka 2015/2016 sa uskutoční 2. septembra 2015 o 9:00 na nástupnej ploche.

  Všetkých vás srdečne očakávame.

 • Škola v prírode

  V dňoch 8. - 12. júna sa žiaci tretieho ročníka zúčastnili  školy v prírode. Boli sme ubytovaní v krásnom horskom prostredí Tatranskej Lomnice v hoteli Sasanka. Deti počas týždňa stráveného v Tatrách spoznávali tie najkrajšie zákutia našich veľhôr. Škola v prírode je veľkým prínosom pre rozvoj detí, podporu zdravia a edukácie. Posilňuje zdravotné, pohybové, kultúrne a emocionálne potreby detí. Rozvíja ich fyzickú kondíciu a psychomotorickú zdatnosť. Nadobudnú zodpovednejšie správanie k prírode a k sebe. Počas týždňa deti prešli zaujímavé trasy malebnej slovenskej prírody - Skalnaté pleso, Štrbské pleso, Popradské pleso, Hrebienok, múzeum TANAP-u. Naším cieľom bol aj zámer, aby deti zvládali odlúčenie od rodiny, vnímali ho pozitívne a v relatívnej pohode. Najväčším zážitkom pre všetkých bola jazda na lanovke, návšteva letiska IZS, pútavá beseda s himalájskym horolezcom Mikym a cestou domov návšteva Belianskej jaskyne.

 • Šarišský hradný vrch

  V slnečný horúci deň 8. júna 2015 sme my, žiaci deviateho ročníka, absolvovali geografickú vychádzku na Šarišský hradný vrch. Trasa viedla od železničnej stanice cez celú obec Veľký Šariš k úpätiu vrchu a potom až hore na hrad – a dalo nám to v tej horúčave zabrať :). Ale stálo to za to! Naskytla sa nám jedinečná a zaujímavá vyhliadka na celé okolie a vzdialené pohoria. Pani učiteľka Ižariková nám vysvetlila blízke geomorfologické celky a širokú paletu rôznych prírodných prvkov v krajine na konkrétnych príkladoch. Ďakujeme p. učiteľkám Škapurovej, Ižarikovej, Hovancovej a Calíkovej za ich trpezlivosť, a za to, že nás povzbudzovali svojou dobrou náladou.

  Kamila Orlovská, 9. D

 • Okresné kolo Hliadky mladých zdravotníkov

  Mladí sú pokračovateľmi nášho života a to vo všetkých smeroch. Čerpajú od nás informácie, od nás dospelých sa učia ako žiť. Je pre mňa potešením, že môžem k občianskej náuke a k biológii pridať aj niečo navyše- učiť pomáhať a zachraňovať život. Aj tento rok sme na našej škole zorganizovali nácvik v poskytovaní prvej pomoci a súťaž Hliadok mladých zdravotníkov I. a II. stupňa. Celkom sa tejto súťaže zúčastnilo 17 päť až šesťčlenných hliadok zo základných škôl okresu Sabinov.

  Blahoželanie patrí Hliadke mladých zdravotníkov I. stupňa za 2. miesto a Hliadke z II. stupňa za 1. miesto.

  Mgr. Janka Hucková

 • Okresné kolo biologickej olympiády kategórie D ( 6. a 7. ročník)

  Blahoželáme za super výsledky v okresnom kole biologickej olympiády kategórie D našim šiestakom: za 2. miesto S. Semanovi zo 6. Cza 3. miesto O. Sabatulovi zo 6. A.

 • Akadémia 2015

  Vyvrcholením činnosti gymnastického krúžku bola gymnastická akadémia pre rodičov, hostí a verejnosť, ktorá sa konala 3. júna 2015. Na programe sa zúčastnilo 80 žiakov a žiačok od 1. až po 9. ročník. Novinkou bola účasť predškoláčiek, ktoré v tomto šk. roku navštevovali pohybovú prípravku pre deti vo veku od 4-6 rokov. V prvom bloku akadémie predviedli naše gymnastky a gymnasti zostavy na náradí, ktoré sú súčasťou Gymnastického štvorboja. Všetci sa určite najviac tešili na pohybové skladby s náčiním. Prváčky cvičili so šatkami, druháčky so stuhami, tretiačky sa predstavili so švihadlami, štvrtáčky s loptami, piatačky so stuhami, šiestačky s obručami, siedmačky s pompónami a bonbónikom bolo vystúpenia chlapcov 1. a 2. ročníka, ktorí ukázali gymnastické parádičky na skladbu Wiglle. Všetci členovia krúžku svojimi skladbami milo prekvapili divákov. Niektoré skladby prítomných rozosmiali, no boli aj také, ktoré dojali rodičov k slzám. Najväčším zážitkom pre všetkých bolo určite vystúpenie ôsmakov Kamila Vandžuru a Benjamína Vašáka a deviataka Matúša Škapuru na hrazde – „free style“. V tomto školskom roku si pozreli vystúpenie aj ich spolužiaci, ktorí nešetrili potleskom za krásny zážitok z vystúpenia.

  Poďakovanie patrí sponzorom KN Modrá Torysa, p. Mizerákovi, p. Kordiakovi, p. Vislockému, p. Urdovej - Orange Lipany, PSS - p. Lopuchovskému.

  Mgr. Jaromír Daněk

 • Gymnastický deň v našej škole

  3. júna sa v našej škole konal už 4. gymnastický deň. V telocvični sa stretlo 8 družstiev z piatich ZŠ Hornotoryského regiónu. Pripravili sme pre nich 6 stanovíšť, na ktorých plnili úlohy gymnastického charakteru – výdrž v zhybe na hrazde, prednosy vo vise na rebrinách, preskoky cez švihadlo, výdrž v stoji na jednej nohe na úzkej kladinke, predklon v sede a kotúľ vpred vo väzbe so stojom na lopatkách. Žiaci si zacvičili aj na doplnkových stanovištiach: cvičenia na bosu loptách, šplh, trampolína a cvičenie rovnováhy na plných loptách. Všetkým súťažiacim sa úlohy podarilo splniť, no najviac bodov získali žiaci zo ZŠ Kamenica. Súťažiaci boli odmenení drobnými cenami a sladkosťami.

  Odmenou pre zúčastnené školy bola aj prehliadka pohybových skladieb a ukážky cvičení na náradí, ktoré previedli členovia gymnastického krúžku.

  Moje poďakovanie patrí Komunitnej nadácia Modrá Torysa, ktorá túto akciu finančne podporila.

  Mgr. Jana Janičová

 • Exkurzia Orava

  Dňa 26. a 28.5.2015 sa uskutočnila literárna exkurzia na Oravu. Vyrážali sme skoro ráno lebo nás čakala veľmi dlhá cesta. V Liptovskom Mikuláši sme navštívili Múzeum Janka Kráľa a Juraja Jánošíka. Boli sme aj v Dolnom Kubíne na cintoríne, kde je pochovaných veľa významných ľudí. Potom sme sa presunuli do Múzea Pavla Országha Hviezdoslava, kde sme videli veľa jeho osobných vecí. Neskôr sme dostali osobné voľno na obed. Po skvelom obede sme navštívili Oravský zámok. Na zámku sme sa dozvedeli veľa zaujímavostí z jeho minulosti. Veľmi nás zaujal výklad pani Remkovej v Dome Martina Kukučína v Jasenovej. Tu naša škola dostala bustu tohto významného realistického spisovateľa ako vďaku za pätnásťročnú návštevu tohto múzea. Je to pre nás veľká pocta. Po únavnom dni sme sa vybrali na cestu domov. V Poprade sme mali ešte jednu prestávku a potom dve hodiny cesty autobusom. Po únavnom dni sme dorazili domov. Bolo nám veľmi dobre a tešíme sa na ďalší výlet s našimi pani učiteľkami.

  Adrián Firment 9.A

 • Pekné umiestnenie v atletike

  V okresnom kole v atletike, na ktorom sa zúčastnilo osem škôl okresu Sabinov,  reprezentantky našej školy  obsadili v súťaži družstiev 3. miesto. V individuálnych disciplínach sa podarilo zvíťaziť Juliane Varholákovej z 8. A v behu na 60 metrov a Erike Ščerbákovej z 8. E vo vrhu guľou. Naši chlapci sa  umiestnili  na 5. mieste. Veríme, že v budúcom školskom roku sa nám bude dariť aspoň tak ako doteraz, prípadne ešte lepšie.

  Mgr. Jaromír Daněk

 • Plavecký výcvik 2015

  Každým rokom stúpa počet žiakov, ktorí nevedia plávať. Preto má plavecký výcvik opodstatnenie v učebných plánoch telesnej výchovy na základných školách. Patrí k najobľúbenejším činnostiam žiakov. Aj v tomto školskom roku sa žiaci 5. a 6. ročníka zúčastnili na plaveckom výcviku v Drienici.

  Mnohí piataci boli v bazéne po prvýkrát a trvalo im to trocha dlhšie, kým sa prestali báť vody. Nakoniec sa to väčšine z nich podarilo. Posledný deň to aj dokázali tým, že preplávali viac, ako si mysleli, že dokážu. Šiestaci absolvovali zdokonaľovací výcvik. Zopakovali si, čo sa naučili pred rokom. Tí najšikovnejší trénovali viac spôsobov plávania. Veľa šiestakov už dokázalo preplávať 200 metrov.

  Všetci žiaci dostali mokré vysvedčenia.

  Mgr. Jaromír Daněk

 • Nácvik hry Rugby

  V piatok 22.mája sa žiaci našej školy zúčastnili nácviku hry rugby. Tento na Slovensku nie veľmi známy šport zaujal nielen chlapcov, ale i dievčatá. Zapojilo sa 28 chlapcov a odvahu našla i jedna žiačka. :) Nácvik a samotná hra prebiehali na trávnatej ploche počas predpoludňajšieho vyučovania. S pravidlami rugby hráčov ochotne oboznámil lektor JonathanGresty. Záujemcovia boli rozdelení do dvoch skupín po 14 hráčoch. Najprv si družstvá nacvičovali spoločný beh a prihrávanie lopty dozadu alebo do strany. Toto spôsobovalo aj skúseným futbalistom mierne problémy, ale zároveň aj úsmev na tvári. Keď sa tímu podarilo nacvičiť aspoň základné prihrávky, nasledovali zápasy medzi jednotlivými družstvami. Behať dopredu a prihrávať loptu dozadu si vyžadovalo nielen rýchlosť, ale aj pohotovosť v myslení. Napriek tomu sa hráčom podarilo skórovať a získať tak aspoň jeden bod pre mužstvo. Niektoré pokusy  našich žiakov si dokonca vyslúžili pochvalu zo strany trénera - lektora pána Grestyho. Veríme , že to pre našich žiakov bola nová a zaujímavá skúsenosť, ktorá im umožnila oboznámiť sa s týmto kontaktným a tímovým športom.

 • Pre rodičov budúcoročných piatakov

  Prihláška do 5.ročníka: prihlaska_web_univerzal.pdf

  List k prihláške: list_k_prihlaske_na_web.pdf

 • PIKOMAT

  Do celoslovenského korešpondenčného semináru PIKOMAT sa tento rok zapojil náš žiak Peter Leško zo 7. E triedy. Súťažil v kategórii 7, kde z 34 žiakov sa umiestnil na krásnom 3. mieste. Celkové výsledky si môžete pozrieť tu: pikomat_vysledky.pdf

  Peťovi srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov aj v ďalších ročníkoch tejto súťaže!

 • SPEED BADMINTONISTI NA ŠKOLSKOM TURNAJI

  V piatok 22. mája sa žiaci našej školy navštevujúci krúžok Speedbadmintononu zúčastnili turnaja vo Svite. Súťažilo sa v štyroch kategóriách. A tu sú umiestnenia:

   

  Dievčatá U 12:

  1. ChiaraTobiášová  4.A

  3. Lýdia Tobiášová  3.A

   

  Chlapci U 12:

  5. Marko Piskura  3.A

  7. Filip Kopilec  3.A        

  8. Viliam Kopilec 3.A

   

  Chlapci U 14:

  1. Juraj Huba 7.A

   

  Tešíme sa z dosiahnutých úspechov a prajeme veľa šťastia pri „ odvete“ v Lipanoch 1. 6. 2015.

 • Siedmaci v úlohe hasičov

  V mesiaci máj oslavujú hasiči svojho patróna svätého Floriána. Je to obdobie, kedy sprístupňujú svoje priestory širšej verejnosti a to hlavne mládeži. V tomto roku sa DOD na Hasičskej stanici v Sabinove konal 15. mája. Hasiči prezentovali nielen historickú, ale aj najnovšiu techniku, ktorú používajú pri zásahoch. Naši siedmaci si mohli vyskúšať hasenie vodou, overiť si svoje vedomosti v kvíze o hasiacich látkach a posadiť sa do požiarneho auta. Prezreli sme si priestory hasičskej stanice - známu železnú tyč, po ktorej sa spúšťajú hasiči pri zásahu. Z exkurzie sme sa vrátili plní dojmov a veríme, že sa s prácou hasičov budeme v teréne stretávať čo najmenej.

  PaedDr. Ľudmila Pčolková
  učiteľka chémie

 • MINI PLAYBACK SHOW 2015

  ŠKD pri ZŠ Komenského 113 v Lipanoch zorganizoval dňa 28. apríla pod vedením vychovávateliek M. Nehilovej a Z. Klembarovej 16. ročník súťaže malých šoumenov a interpretov MINI PLAYBACK SHOW. Súťaže sa zúčastnilo 70 účinkujúcich žiakov z 

  ôsmich škôl regiónu Hornej Torysy, ktorí preukázali svoje schopnosti  improvizovať a imitovať populárnych svetových a našich spevákov. Porota hodnotila pohybovú zručnosť, výber piesne a celkový vzhľad vrátane oblečenia. Celkovo bolo udelených 12 cien v týchto kategóriách:

   

  Spevák – speváčka :  1. – 2. ročník

  1. Kristína Kormošová  - ŠKD – Hviezdoslavova, Lipany

  2. Juraj Štieber – ŠKD – Komenského 113, Lipany, III. odd.

  3. Klára Vavreková – ŠKD – Komenského 113, Lipany, II. odd.

   

  Spevák – speváčka :  3. – 4. ročník

  1. Martina Jasenská – ŠKD – Komenského 113, Lipany, I. odd.

  2. Aneta Borsuková – ŠKD – Rožkovany

  3. Katarína Tobiášová – ŠKD – Komenského 113, Lipany, I. odd.

   

  Skupina:  1. – 2. ročník

  1. ŠKD – Šarišské Michaľany

  2. ŠKD – Komenského 113 , Lipany, IV. odd.

  3. ŠKD – Komenského 113, Lipany, II. odd.

   

  Skupina:  3. – 4. ročník

  1. ŠKD – Komenského 113, Lipany, III. odd.

  2. ŠKD – Komenského 113, Lipany, I. odd.

  3. ŠKD – Krásna Lúka 

 • Astronomická vedomostná súťaž v Planetáriu Prešov

  Skvelý úspech

  Dušan Gold z 9. A zavŕšil svoju účasť vo vedomostnej súťaži "ČO VIEŠ O HVIEZDACH" 1. miestom v OKRESNOM KOLE.

  Blahoželáme!


  Úspechy žiakov 6. A

  Okresné kolo: 

  1. Adrián LESNÝ
  2. Richard GOLD
  3. Ondrej SABATULA

  Krajské kolo - zúčastnilo sa 15 súťažiacich a naši žiaci sa umiestnili následovne:

  4. Adrián LESNÝ
  5. Richadr GOLD
  10. Ondrej SABATULA

  Srdečne blahoželáme :)

 • VYHODNOTENIE 16. ROČNÍKA MESTSKEJ SÚŤAŽE VO VLASTNEJ LITERÁRNEJ TVORBE

 • Rozprávanie spod košatej lipy

  5. mája sa v Mestskej galérii v Lipanoch uskutočnil 16. ročník súťaže v prednese prózy Rozprávanie spod košatej lipy pre žiakov lipianskych škôl. Našu školu reprezentovali Ema Guľašová z 1.A, Daniel Varga zo 4.A, Klára Drobňáková a Šarlota Slaminková z 5.A, Martin Kovaľ z 5.E, Dušan Firment zo 7.A, Laura Kravcová zo 7.E a Tamara Angelovičová z 9.A.

  Výsledky:

  1. kategória (1. - 4. ročník)
  3. miesto: Ema Guľašová

   2. kategória (5. - 6. ročník)
  2. miesto: Martin Kovaľ
  3. miesto: Šarlota Slaminková

   3. kategória (7. - 9. ročník)
  3. miesto: Laura Kravcová

   Zároveň prebehlo aj vyhodnotenie mestskej súťaže vo vlastnej tvorbe žiakov, v ktorej bola naša škola veľmi úspešná. Výsledky si môžete pozrieť vo výsledkoch súťaží.

         Mgr. Anna Tkáčová

 • Obrovský úspech

  Dušan Gold po víťazstve v okresnom kole fyzikálnej olympiády reprezentoval náš okres 22.4.2015 na krajskom kole fyzikálnej olympiády v Prešove. V konkurencii 36 žiakov z celého kraja obsadil krásne druhé miesto.

  Gratulujeme.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Lipany, Komenského 113
  Komenského 113, 082 71 LIPANY
 • +421 51 4572062
  +421 51 4893356

Fotogaléria