Navigácia

 • Návšteva KH a Planetária v Prešove

  Aj tento školský rok sa naši piataci zúčastnili exkurzie do Krajskej hvezdárne a planetária v Prešove, kde bol pre nich pripravený pútavý a veľmi poučný program. Obohatili si svoje vedomosti o tvare Zeme, o Slnku a Mesiaci,
  o planétach slnečnej sústavy, o pohyboch našej Zeme, o hviezdnych galaxiách...
  Program ukončili veselo - rozprávkou "Krava na Mesiaci". Cestu do a z planetária si spestrili prechádzkou centrom nášho krajského mesta a urobili si aj zopár spoločných fotografií (viď galéria).

 • Dážď a sychravé počasie sprevádzalo žiakov VIII.A,B,C,D,E triedy počas exkurzie vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach a v Prešove v Solivaroch.

  V Košiciach si žiaci prezreli zaujímavú výstavu minerálov, upevnili si poznatky o slnečnej sústave, o vzniku Zeme, o vývoji života na Zemi. V expozícii stavovcov pracovali s interaktívnymi pomôckami pri určovaní jednotlivých druhov.

  Prešov – Solivary patria medzi európsky unikát v ťažbe soli. Žiaci mohli obdivovať zručnosť a sedliacke vedomosti svojich predkov, ktoré sa prejavili v stavbe solivarov. Určite táto komplexná biologicko-chemicko-geografická exkurzia utvrdila žiakov v hrdosti na svojich predkov, na ich nesmierne usilovnú prácu. Celú exkurziu koordinovala Mgr. Janka Hucková.

 • V mesiaci október je vyhlásený Svetový deň jablka. My sme si ho pripomenuli 16. októbra. Celá škola sa zmenila na jabĺčkové kráľovstvo. Deti 1. stupňa prišli v tento deň aj oblečené vo farbách jablka. A nielen to. Svoje triedy si vyzdobili jabĺčkovými výtvarnými prácami, výrobkami z jabĺk. Ani priestory chodieb nezívali prázdnotou. Už od rána nosili deti  najkrajšie jablká z domáceho zberu. Tie najúžasnejšie potom našli miesto na výstavke, kde si ich mohli všetci prezrieť. V tento deň sa riešili jabĺčkové príklady a písali sa práce s jablkovou témou. Rozhlasovou reláciou sme si pripomenuli, aké sú  liečivé účinky jablka. V ŠKD si deti pripravili jablkový kompót. Deti boli v tento deň veľmi šťastné a to je pre nás učiteľov to najdôležitejšie. Papierové jabĺčka sa budú na chodbách školy na žiakov počas celej jesene ešte dlho usmievať. Preto sa chceme poďakovať najmä rodičom, ktorí strávili čas so svojimi ratolesťami a vyrobili nádherné práce, učiteľom, vychovávateľkám a samozrejme aj žiakom za veľmi príjemný deň.

  Mgr. Štroncerová, Mgr. Hanková

 • 16. - 17. októbra nám naša školská jedáleň pripravila Dni zdravia. Tentoraz to boli ryby. Cieľom bolo u detí vyvolať a podporiť dobré stravovacie návyky ako súčasť zdravého životného štýlu. Poukázali na to, že zabúdame na ľahké a zdravé ryby. Ryby by nemali byť len na vianočnom stole. Náš jedálny lístok obohatili práve o tieto jedlá. Vo štvrtok ráno sa v priestoroch školy na hlavných chodbách sa podávali jednohubky z rýb spolu s ovocným džúsom. Na obed nechýbala chutná rybacia polievka. Druhý deň, piatok, nás prekvapili tým, že obed nám pripravili ujovia kuchári. Podávala sa ryba na masle so zeleninovou oblohou. Deťom zažiarili očká, keď po zjedení obeda dostali malú odmenu. Ďakujeme vedúcej školskej jedálne spolu s jej tímom a pozvaným kuchárom za zdravé rybie dni.

  Mgr. Štroncerová, Mgr. Oslovičová

 • Literárny maratón

  Deti z 3.B a 3.C spolu so svojimi učiteľkami v piatok 17. októbra čítali z rozprávkových knižiek trochu inak a na inom mieste. Spojená škola v Lipanoch organizovala už 4. ročník čitateľského maratónu. Deti si mali možnosť vybrať ľubovoľnú knihu a spoločne si z nej prečítať. Prekvapením bolo pre ne aj to, že sa mohli podpísať do pripravenej prezenčnej listiny a pri odchode dostali milý darček. Ďakujeme SŠ za spestrenie piatkového predpoludnia.

 • Integrácia 2014

   Slnko svieti pre všetky deti rovnako

  1. októbra sme sa my žiaci spolu s učiteľkami zúčastnili na 4. ročníku charitatívneho koncertu s názvom „Integrácia 2014“. Táto pekná akcia plná zaujímavých hostí ako sú Dara Rolins, Kmeťoband, Tina, Separ, Celeste Buckingham, Kali, Andrea Verešová a ďalší nás veľmi očarila. Športová hala v Prešove sa naplnila deťmi z okolitých škôl. Hlavnou myšlienkou integrácie je spájať všetky deti bez rozdielu, plniť im sny. Tam sa nás stretlo 6000 a naozaj sme boli ako jedna veľká rodina. Atmosféra v hale bola plná emócií a zábavy. Každý si spieval známe piesne interpretov a obdivoval pozvaných hostí. Jednou z podmienok bolo priniesť vlastnoručne vyrobený transparent na danú tému. Náš transparent, na ktorom bolo logo s názvom „Lásku v srdci majme, spoločne si pomáhajme“, sa zapáčil aj usporiadateľom a vyhrali sme krásnu cenu. Odchádzali sme nadšení a plní zážitkov. Táto myšlienka pomáha nám všetkým nájsť v srdciach spolupatričnosť a odvahu pomôcť iným, aj keď o to neprosia. Tešíme sa opäť o rok a ďakujeme.

  Žiačky 9. E 

 • Snehová kráľovná

  24. september bol pre deti 1. stupňa rozprávkový. Navštívili DJZ v Prešove, divadelné predstavenie s názvom „Snehová kráľovná“. Najviac očarení boli tí najmenší, ktorí priestory divadla videli prvýkrát. S otvorenými ústami a zvedavými očkami sledovali dej rozprávky. Veselé pesničky a hlavné postavy ich rozšantili do burácajúceho potlesku. Z modernej rozprávky si deti odniesli aj ponaučenie. Videli, že v živote nie je dôležité mať, ale vedieť sa aj podeliť. 

 • K jeseni už neodmysliteľne patrí výstava liečivých rastlín pod názvom „Čaro a moc liečivých bylín“. Tento rok začala 29. septembra a trvala tri dni. Bol to jubilejný 10. ročník, ktorý už tradične pripravuje naša „bylinkárka“ pani Liščinská. Priestor MÚ nad čajovňou sa premenil na rozmanitú zbierku byliniek, mastičiek, olejov, tinktúr..., plnú všakovakých vôní. Pri otvorení nechýbali ani hostia - p. Špyrková, vedúca ŠÚ, p. Hrabčáková, p. Rakaš z kultúrneho oddelenia a deti  zo ZŠ Komenského 113 spolu s učiteľkami. Z rozprávania p. Liščinskej sme sa opäť dozvedeli, akú silu a liečivé účinky majú byliny pre náš organizmus. Zvedavé deti ju zaplavili otázkami, na ktoré im bez váhania odpovedala. Atmosféra pri relaxačnej hudbe a vonných sviečkach ešte posilnila čaro a moc byliniek. Ďakujeme p. Liščinskej za šírenie neoceniteľných rád a profesionálny výklad o bohatstve, ktoré nám ponúka sama matka príroda. Touto cestou jej prajeme veľa zdravia do ďalších rokov života. 

 • Škola v prírode

  Tohtoroční  štvrtáci boli v roku 2014 až dvakrát v škole v prírode. V júni navštívili Vysoké Tatry a v októbri Plejsy. Väčšina detí bola bez svojich rodičov tak dlho prvý raz. Zvládli to na jednotku. Prežili toho veľa. V Tatrách sa povozili na troch druhoch lanoviek, vyskúšali si  dlhé vysokohorské túry, spoznali prekrásnu tatranskú prírodu. Utužili kamarátske vzťahy, naučili sa navzájom si pomáhať.

  Októbrová škola v prírode bola zameraná najmä na plávanie. Bývali v peknom hoteli Plejsy, v ktorom bol aj bazén. Skoro všetci sa naučili plávať. Spoznali ďalšiu časť nášho Slovenska v okolí Krompách. Určite sa tam vrátia s rodičmi na zimnú lyžovačku.

  Pozrite si viac v galérii.

 • Víťazstvo našej žiačky

  2. októbra sa uskutočnilo okresné kolo v cezpoľnom behu. Súťaž sa konala v Sabinove v okolí futbalového štadióna. V kategórii žiačok ZŠ si prvenstvo vybojovala Alexandra Čorňáková. Adriána Cenkerová dobehla na 5. mieste a Petra Kocúreková na 11. mieste. Družstvo dievčat skončilo v súčte umiestnení na 2.mieste.

  Chlapci obsadili 5.miesto.

  Alexandra Čorňáková nás bude reprezentovať v krajskom kole 9. októbra v Starej Ľubovni.

  Držíme palce, aby sa jej podarilo dosiahnuť pekný výsledok.

  Blahoželáme!

    Mgr. Jaromír Daněk

 • Pohybová prípravka

  Ak máte záujem, aby vaše dieťa navštevovalo pohybovú prípravku, kliknite na nasledujúci odkaz: pohybova_pripravka.pdf

 • Aktualizácia údajov

  9. 9. 2014 Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Začína školský rok 2014/2015

  Slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015 bude v utorok 2. septembra 2014 o 9:00 hodine na nástupnej ploche

 • Šarišský hradný vrch

  Jeden z posledných dní školského roku 2013/2014 využili žiaci ôsmeho ročníka na absolvovanie exkurzie na Šarišský hradný vrch. Stalo sa tak v pondelok 23. júna, keď vystúpili na tento k nám najbližší tvrdoš sopečného pôvodu. Dozvedeli sa základné informácie o geologickej stavbe vrchu a geomorfológii najbližšieho okolia, mohli sa pokochať zaujímavou faunou a flórou, v krátkosti si priblížili históriu Šarišského hradu, zopakovali si orientáciu v prírode, určovanie svetových strán s použitím buzoly a podobne.

  Cestou na hrad aj z hradu stretávali mnoho veľkých i malých turistov, ktorí sa sem vybrali na koncoročný školský výlet. Krásne prostredie obnovovaného hradu s prekrásnym výhľadom na okolitú krajinu odporúčame navštíviť všetkým.

  Mgr. A. Ižariková a 8.A trieda

 • Opäť celoslovenský úspech

  Žiačky našej školy sa zapojili do celoslovenskej literárnej súťaže KOMENSKÝ A MY i do súťaže v tvorbe komiksových príbehov MOJE NIE ZLU.

  Tatiana Petreková a Michaela Heredošová, žiačky 8.A, získali Čestné uznanie v literárnej súťaži KOMENSKÝ a MY, ktorú organizovalo Ministerstvo školstva Českej republiky a Slovenskej republiky. Bol to po vlaňajšom 2. mieste Dušana Golda z tej istej triedy opakovaný celoslovenský úspech, pretože do tejto súťaže sa zapojilo vyše sto škôl od Bratislavy až po Bardejov.

  Ďalším vynikajúcim úspechom je 1. miesto Viktórie Trojanovičovej z 5.E v krajskej súťaži v tvorbe komiksových príbehov MOJE NIE ZLU. O to je toto prvenstvo cennejšie, že Viktória súťažila so staršími žiakmi a do súťaže sa zapojilo 37 škôl so 103 prácami z celého nášho kraja. Tým zopakovala vlaňajšie víťazstvo už našej bývalej žiačky Alexandry Chovancovej.

  PaedDr. Daša Rafidisonová

 • Lipany majú talent

  Súťaž sa konala 2. júna 2014 v priestoroch mestskej galérie, organizátorom bola ZŠ Hviezdoslavova 1, svoje talenty predviedli žiaci z obidvoch mestských základných škôl a z gymnázia. V tomto školskom roku pribudla aj výtvarná časť.

   Výsledky súťaže:

   Hudobná časť:

   Spev – sólo:     

  Andrea Hricíková  4.A -  1. miesto, 1.kat.
  Zuzana Timčová  7.E  - 1.miesto, 2. kat.

  Spev – skupina:  chlapčenská hudobná skupina Madrage  –  2. miesto, 2. kat.

   Tanečná časť:

   Tanec – sólo:   

  Vanessa Vislocká 2.C – 1. miesto, 1. kat.
  Martina Jasenská 2.A – 2. miesto, 1. kat.

   Tanec – skupina:  

  Nane cocha  - rómsky tanec žiakov 2.B – 1. miesto, 1. kat.
  Tanec s loptami ž. 4. roč. -  3. miesto, 1. kat.
  Tanec s obručami ž. 6. roč. – 2. miesto, 2. kat.
  Tanec s pompónmi ž. 5. roč. – 3. miesto, 2. kat.

   Výtvarná časť:

   Ocenené výtvarné práce:

  Katarína Olejárová 2.B
  Patrícia Halčišáková 2.C
  Matej Straka 3.B
  Oliver Bajus 7.A

   Porota udelila osobitné ceny za pekný umelecký prejav týmto súťažiacim:

   Andrea Hricíková  4.A
  Vanessa Vislocká 2.C
  Nikola Molčanová 5.D
  Zuzana Timčová 7.E
  Tanec so šatkami žiakov 1. roč.
  Rómsky tanec Nane cocha žiakov 2.B 

 • Akadémia krúžku gymnastiky 2014

  Vyvrcholením činnosti gymnastického krúžku bola gymnastická akadémia pre rodičov, hostí a verejnosť, ktorá sa konala 27. mája 2014. Na programe sa zúčastnilo 80 žiakov a žiačok od 1. až po 9. ročník. Akadémiu svojím premiérovým vystúpením otvorili mažoretky mini Bambuľky. Po nich vystúpili skúsenejšie mažoretky maxi Bambuľky. V prvom bloku akadémie predviedli naše gymnastky a gymnasti zostavy na náradí, ktoré sú súčasťou gymnastického štvorboja. Všetci sa určite najviac tešili na pohybové skladby s náčiním. Prváčky cvičili so šatkami  na pesničku „Holky z naší školky“, druháčky so stuhami, tretiačky sa predstavili so švihadlami, štvrtáčky s loptami, piatačky s pompónami, šiestačky s obručami a bonbónikom na záver bloku boli vystúpenia chlapcov. Najmladší chlapci rozosmiali obecenstvo ako agenti FBI so skladbou Michaela Jacksona. Najstarší chlapci zaujali svojím vystúpením s fitloptami. Všetci členovia krúžku milo prekvapili divákov. Niektoré skladby prítomných rozosmiali, no boli skladby, ktoré dojali rodičov  k slzám. Spestrením činnosti krúžku gymnastiky bola zumba, ktorú sme začali v tomto šk. roku cvičiť. Počas roka sa žiačky naučili 10 skladieb. V poslednom bloku sa všetky skupiny predstavili so svojou zumba skladbou. Záverečná spoločná skladba od Bruna Marsa Run Way roztancovala všetkých účinkujúcich a urobila bodku za programom.

   Pozvanie prijal pán primátor Ing. Eduard Vokál, pani učiteľka Mária Jusková, ktorá v minulosti pôsobila na tejto škola ako učiteľka TV. Chcem poďakovať sponzorom KN Modrá Torysa, p. Mizerákovi, p. Kordiakovi, p. Vislockému, p. Mišenkovej, predajni Orange Sabinov, Lipany.

   Mgr. Jaromír Daněk

 • Gymnastický deň v našej škole

  27. mája sa v našej škole konal už 2. gymnastický deň. V telocvični sa stretlo 8 družstiev z piatich ZŠ Hornotoryského regiónu. Pripravili sme pre nich 6 stanovíšť, na ktorých plnili úlohy gymnastického charakteru – výdrž v zhybe na hrazde, prednosy vo vise na rebrinách, preskoky cez švihadlo za 20 sekúnd, výdrž v stoji na jednej nohe na úzkej kladinke, predklon v sede a kotúľ vpred vo väzbe so stojom na lopatkách. Všetkým súťažiacim sa úlohy podarilo splniť, no najviac bodov získali žiaci zo ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany. Súťažiaci boli odmenení drobnými cenami a sladkosťami.

  Odmenou pre zúčastnené školy bola aj prehliadka pohybových  skladieb a ukážky cvičení na náradí, ktoré previedli členovia gymnastického krúžku.

  Moje poďakovanie patrí  Komunitnej nadácia Modrá Torysa, ktorá túto akciu finančne podporila.

   Mgr. Jana Janičová

 • 27. mája sa v našej škole uskutočnila  súťaž hliadok mladých zdravotníkov  I. a II. stupňa a to celého okresu Sabinov. Malí aj veľkí záchranári predviedli svoje praktické zručnosti a teoretické vedomosti . Areál našej školy je rozsiahly a aj keď nás ráno vystrašil dáždik, predsa sa len podarilo sústrediť stanovištia v okolí školy ( pozri foto, oplatí sa).

   Pod odborným dohľadom rozhodcov sa jednotlivé družstvá striedali na 5 stanovištiach.

  1. Teoretické vedomosti o histórii Červeného kríža.
  2. Teoretické zdravotnícke vedomosti.
  3. Resuscitácia- oživovanie na resuscitačných bábkach.
  4. Poskytnutie pomoci človeku , ktorý sa predávkoval drogami.
  5. Poskytnutie pomoci človeku, ktorého zrazilo auto na priechode pre chodcov.

  Hliadka II. stupňa našej školy v zložení: Klaudia Obšutová (9. B), Natália Struková (7.E), Tatiana Pistráková (7.E), Slavomíra Skladaná (7.E) a Rastislav Slaminka (7.A) získala krásne prvé miesto.

  V mene všetkých žiakov a sprevádzajúci pedagogický dozor ďakujem za sponzorské príspevky, rozhodcom za nezištný dohľad a žiakom 9. B (figuranti- zranení: Kristián Verešpej, Roman Haladej a Jozef Mizerák) za pomoc.

  Poďakovanie patrí všetkým žiakom, ktorí sa venujú poskytovaniu prvej pomoci. Sú rok čo rok lepší a to znásobuje šance, aby pomohli.

  Ďakujem a blahoželám všetkým.

  Mgr. Janka Hucková, organizátorka súťaže 

 • Krásny úspech našich dievčat

  Veľkú radosť urobili žiačky pánovi učiteľovi Daněkovi, sebe, ale aj škole, keď dokázali zvíťaziť na OK v atletike dňa 29. mája v Sabinove. Svojimi výkonmi presvedčili všetkých, že boli na súťaž veľmi dobre pripravené. Zo siedmich súťažných disciplín dievčatá zvíťazili v štyroch. Beh na 60 m vyhrala Lýdia Kravcová, Ivana Dujavová dominovala v behoch na 300 a 800 m a v skoku do diaľky zvíťazila Bianka Šulíková. Prvenstvo v ostatných disciplínach nám ušlo len o vlások. Naši chlapci sa umiestnili na 4.mieste.

  Držte palce našim dievčatám, ktoré budú reprezentovať okres Sabinov na KK v atletike 10.júna v Prešove.

  Mgr. Jana Janičová

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Lipany, Komenského 113
  Komenského 113, 082 71 LIPANY
 • +421 51 4572062
  +421 51 4893356

Fotogaléria