Navigácia

 • Krajské kolo BIOLOGICKEJ OLYMPIÁDY

  Blahoželáme!

  Oliverovi Bajusovi z 8. A triedy za veľmi pekné 4. miesto na krajskom kole biologickej olympiády kategórie C.

 • Okresné kolo FYZIKÁLNEJ OLYMPIÁDY

  19. marca sa v priestoroch ZŠ Sabinov, Komenského 13, uskutočnilo okresné kolo 56. ročníka FO kategória E, F. Aj tento rok mala naša škola na tomto podujatí svoje zastúpenie. V kategórii E (deviataci) nás reprezentoval žiak IX.A triedy Dušan Gold a v kategórii F (ôsmaci) žiak VIII.B triedy Štefan Angelovič.

  Súťaže sa zúčastnilo 21 žiakov (kategória E – 11 žiakov, kategória F – 10 žiakov) zo šiestich škôl nášho okresu.

  Žiaci riešili 4 úlohy, na ktoré mali 4 hodiny čistého času. Za správne riešenie úlohy mohli získať maximálne 10 bodov (spolu 40 bodov). Úspešným riešiteľom sa stal každý, kto získal minimálne 15 bodov a splnil podmienku, že aspoň jednu úlohu riešil úspešne (5 bodov).

  Priebeh ako aj výsledky súťaže môžeme hodnotiť kladne. Šesť žiakov sa stalo úspešným riešiteľom 56. ročníka FO (kategória E – 3 žiaci, kategória F – 3 žiaci). Tí najlepší si okrem diplomov odniesli vecné ceny v hodnote: 1. miesto – 14,- €, 2. miesto – 10,- €, 3. miesto – 6,- €).

   Žiaci našej školy dosiahli nasledujúce umiestnenia:
  Dušan Gold – 1. miesto kategória E (postup na KK FO)
  Štefan Angelovič – 3. miesto kategória F

  Žiakov pripravoval Ing. Dušan Gold.

  Celkové výsledky z okresného kola FO si pozriete po kliknutí na nasledujúci odkaz: Vysledkova_listina_OK_FO_EF_14_15.pdf

 • ČOV - čistiareň odpadových vôd

  Stačí len otvoriť oči,  porozhliadnuť sa okolo seba a hneď narazíme na rôzne prípady nedocenenia významu kanalizácie pre život a zdravie človeka. Mnohí ľudia vhadzujú a vylievajú do kanalizácie všetko, čoho sa potrebujú zbaviť. V piatok 20. marca absolvovali žiaci ôsmeho ročníka exkurziu v ČOV – čistiarni odpadových vôd, kde nás pán Bc. Babík oboznámil s technológiou čistenia odpadových vôd a problematikou kanalizácie.

    PaedDr. Ľudmila Pčolková, koordinátorka

 • ÚPRAVŇA VODY

  Vodu z vodovodu považujeme za samozrejmosť. Bežne ju používame v domácnosti na rôzne činnosti, ale nie všetci ju vnímajú ako ideálny nápoj pre náš organizmus aj napriek skutočnosti, že veľa ľudí sa stará o jej čistotu, kvalitu, aby pootvoriť vodovodný kohútik a nabrať si vodu z vodovodu bola pre nás Slovákov denná skutočnosť.

  Práve vo štvrtok 19. marca si počas exkurzie v úpravni vody v Brezovici žiaci ôsmeho ročníka mohli uvedomiť, že to nie je vôbec také jednoduché a samozrejmé. O odborné  a precízne vysvetlenie technológie úpravy vody  sa postaral Ing. Polomský.

     PaedDr. Ľudmila Pčolková, koordinátorka

 • Kreácie detského folklóru

  Každoročne  sa naši folklóristi, členovia folklórneho  krúžku Lipka, zúčastňujú na okresnej prehliadke  detských folklórnych súborov s názvom Kreácie detského folklóru. Aj tomto školskom roku  sa toto už tradičné  podujatie konalo dňa 13.marca 2015 v priestoroch Mestskej galérie v Lipanoch. Organizátorom je DJZ - útvar osvetovej činnosti v Prešove v spolupráci s MÚ v Lipanoch. Nad celým podujatím dohliada prísne oko trojčlennej odbornej poroty. Súbor pod vedením p. uč. M. Oslovičovej a M. Jochmanovej  sa na prehliadke predstavil pásmom detských hier a tancov s názvom „Bavene še pri jarečku“ a  umiestnil   sa v striebornom pásme.  Srdečne blahoželáme!

 • Súťaž Jazykový kvet

  V utorok 10.marca žiaci z Anglického dramatického krúžku: Šimon Komora, Laura Čarná, Barbora Jadvišová, Tamara Gorneková, Michaela Priščáková, Jozef Križalkovič, Jakub Kopnický zo 6. E triedy , Simona Dujavová zo 6. D triedy, Klaudia Bencová z 5. D triedy a Zuzana Kušnírová z 5. B triedy, sa zúčastnili na krajskom semifinále súťaže Jazykový kvet - Language Flower. Je to súťaž v cudzích jazykoch v dvoch vetvách Poézia & PrózaDráma. Naši žiaci súťažili v anglickej dráme a sami si vyrobili potrebné masky a kulisy. Nacvičili japonskú ľudovú rozprávku Myšacia svadba – The mice wedding. Na krajskom semifinále súťažilo v našej kategórii detí od 11 do 15 rokov 10 tímov z rôznych ZŠ celého Prešovského kraja. Na krajské finále do Košíc postúpili tri tímy: z Kežmarku, z Popradu a zo Svitu. Náš tím síce nepostúpil, ale vystúpenie sa podarilo, nikto sa nepomýlil, nezazmätkoval a pocit z vystúpenia bol dobrý a potešujúci. Keďže sme na takejto súťaži boli prvýkrát, išlo nám hlavne o skúsenosti, zážitok, naučiť sa niečo nové a samozrejme porovnať sa s ostatnými. Ale nevzdávame sa, nabudúce to určite zvládneme lepšie. Vieme, v čom sa treba zdokonaliť a to je hlavné.

 • Pytagoriáda - okresné kolo

  V utorok 17. 3. 2015 sa na našej škole konalo okresné kolo matematickej súťaže PYTAGORIÁDA pre kategórie P6 -  P8. Výsledky si môžete pozrieť po kliknutí na odkaz vysledkova_listina_OK_14_15_pyt678.pdf

  Výhercom srdečne blahoželáme.

 • Pytagoriáda - okresné kolo

  V pondelok 16. 3. 2015 sa na našej škole konalo okresné kolo matematickej súťaže PYTAGORIÁDA pre kategórie P3 - P5. Výsledky si môžete pozrieť po kliknutí na odkaz  vysledkova_listina_OK_14_15_pyt345.pdf .

  Výhercom srdečne blahoželáme ;)

 • Školské kolo Gymnastického štvorboja

  V stredu 4.marca sa v telocvični našej školy uskutočnilo školské kolo Gymnastického štvorboja.

  Súťažilo sa v šiestich kategóriách, v štyroch disciplínach. Dievčatá sa predviedli v zostave na lavičke, na hrazde, na žinenkách a v preskoku  cez kozu, mladšie mali výskok na švédsku debnu. Chlapci absolvovali zostavu na hrazde a na žinenkách,  preskok cez kozu  a šplh na tyči. Najmladší chlapci si zmerali sily člnkovým behom a výskokom na švédsku debnu. Na podujatí sa zúčastnilo 53 žiakov 1. až 9. ročníka našej školy.

  Víťazi jednotlivých kategórii postupujú na okresné kolo, ktoré sa uskutoční 10. apríla 2015 v Sabinove.

  Výsledky: vysledky_gym.stvorboj.pdf

 • Hviezdoslavov Kubín

  Pavol Országh Hviezdoslav zaštítil svojím menom a tvorbou jedno z najstarších kultúrnych podujatí u nás - celoslovenskú postupovú súťažnú prehliadku v umeleckom prednese poézie.

  Aj žiaci našej školy sa každoročne zapájajú do tejto neľahkej recitačnej súťaže. Prečo neľahkej? V prvom rade si musia neraz aj s pomocou svojich vyučujúcich prelistovať nejednu knihu, aby našli vhodný text, potom sa s ním popasovať, teda venovať mu nejednu voľnú chvíľku. No nestačí, keď sa im podarí presvedčiť seba, že to zvládnu, ale svoj recitačný talent musia prezentovať v triednom kole, dúfajúc, že sa im podarí preukázať schopnosť reprezentovať svoju triedu v školskom kole.

  Výsledky školského kola sa dozviete po kliknutí na nasledujkúci odkaz: HK_sk.kolo.pdf

 • Biologická olympiáda - okresné kolo

  V tomto školskom roku sa podarilo okresu Sabinov zorganizovať okresné kolo biologickej olympiády kategórie C (žiakov ôsmeho a deviateho ročníka). Svoje vedomosti v oblasti biológie a zručnosti pri práci s mikroskopom si prišli zmerať žiaci Sabinovského okresu práve na našu školu, ktorá bola poverená organizovaním tejto predmetovej olympiády. Sme potešení a blahoželáme k 1. miestu Oliverovi Bajusovi z 8. A triedy, ktorý nás bude reprezentovať na krajskom kole. Želáme veľa elánu, trpezlivosti a chuti do prípravy na krajské kolo.

  Mgr. Janka Hucková

 • Geografická olympiáda – okresné kolo

  Aj tento rok bol pre našich mladých geografov úspešný. 5. februára sa víťazi školského kola zúčastnili okresného kola na základnej škole Hviezdoslavova 1 v Lipanoch, ktorej sme vďační za perfektnú organizáciu súťaže.

  Žiaci súťažili v troch kategóriách a v každej sme získali aj pekné umiestnenia:

   Kategória G (5. ročník):

  1.miesto Klárka Drobňáková - 5.A
  2.miesto Klárka Marhevková - 5.A
  3.miesto Zuzka Girašková   - 5.A

   Kategória F (6. - 7. ročník):
  3.miesto Marko Murín - 7.C

   Kategória E (8. - 9. ročník):
  2.miesto Kamil Borsuk - 9.D

   Víťazom blahoželáme a Kamilovi držíme palce, aby sa mu darilo aj na krajskom kole.

  Mgr. Anna Ižariková

 • Okresné kolo matematickej olympiády

  Blahoželáme!

  Dušan Gold (9. A) sa umiestnil na okresnom kole matematickej olympiády v Sabinove na 1. mieste v kategórii MOZ9. 
  Držíme mu palce aj na krajskom kole.

 • VŠETKOVEDKO

  2. decembra prebiehal 6. ročník celoslovenskej vedomostnej súťaže Všetkovedko pre žiakov 2.-5. ročníka základných škôl.  Do tejto súťaže sa zapojilo viac ako  12 000 detí – 3951 druhákov, 3631 tretiakov, 3109 štvrtákov a 1507 piatakov. Koncom januára boli zverejnené tieto výsledky: 30% najúspešnejších riešiteľov získalo titul Všetkovedko. Ostatní sa stali Všetkovedkovými učňami. Z našej školy súťažilo 38 žiakov. 14 z nich získalo diplom s titulom VŠETKOVEDKO: Jakub Andraško – 3.A, Lýdia Tobiašová- 3.A, Karina Kušlitová – 3.C, Peter Pariľák – 3.C, Simona Mizeráková – 4.A, Veronika Čorňáková – 4.A, Daniel Varga – 4.A, Petra Reištetterová – 4.A, Matej Straka -  4.B, Stanislav Huňady – 4.B, Mária Šarišská – 5.A, Klára Marhevková – 5.A, Jakub Šramko – 5.D, Christine Štefčáková – 5.E. 2% najúspešnejších dostali aj knihu PREČO JE TO TAK? Medzi nich patria aj tri naše žiačky: Veronika Čorňáková 4.A -5.miesto a Simona Mizeráková 4.A - 5. miesto a Mária Šarišská 5.A – 7.miesto.  Hoci sa Simonke a Veronike nepodarilo obhájiť prvenstvo z minulého roka, tešia sa aj z krásneho 5. miesta. Srdečne blahoželáme!

   koordinátorka súťaže Mgr.Terézia Križalkovičová

 • Karneval

  Na konci prvého polroku sa tradične zabávame na karnevale. Jeho predzvesťou je veselá výzdoba celej školy. Z násteniek sa na nás usmievajú pestrí šašovia, na chodbách sú povešané  masky od výmyslu sveta. Celá škola dýcha fašiangovou atmosférou. Žiaci prvého stupňa a piataci si už dlho dopredu pripravujú kostýmy. V plnej paráde ich predviedli v piatok 30. januára. Tie najlepšie boli odmenené vecnými cenami. Fotografie z karnevalovej zábavy si pozrite v galérii.

 • Olympiáda v nemeckom jazyku – okresné kolo

  Dňa 13. januára  2015 sa konal 25. ročník súťaže Olympiáda v nemeckom jazyku v okrese Sabinov. V  kategórii 1B (8. a 9. ročník ZŠ) sa naša žiačka Kamila Orlovská  z 9. D triedy umiestnila na krásnom 3. mieste.  Srdečne blahoželáme!

 • Okresnom kole olympiády v anglickom jazyku

  Blahoželáme!

  Marko Murín (7.C) sa umiestnil na okresnom kole olympiády v anglickom jazyku v Sabinove na 1. mieste v kategórii 1A! Držíme mu palce aj na krajskom kole.

   

 • Bocian biely - vták roka 2014

  V roku 2014 Slovenská ornitologická spoločnosť Bird Life SLOVENSKO vyhlásila bociana bieleho za vtáka roka. Pre školskú mládež ornitologická spoločnosť v spolupráci s Východoslovenským múzeom v Košiciach, so ZO SZOPK Bocian a s podporou Lichtenštajnskej nadácie CICONIA vyhlásila súťažné aktivity zamerané k bocianovi bielemu.

  Do súťaže bolo doručených 2 754 prác. V kategórií próza získala druhé miesto Anička Kožušková zo 4. B. Špeciálne ocenenie získala Natália Ceperková zo 4. B za návrh motívu na potlač posteľného oblečenia a Eliška Pčolková zo 6. E za pohľadnicu a zošit do zbierky kuriozít.

  Pamätné listy za účasť v ekovýchovnom programe získali: Tomko Benjamín - 4. B, Kordiaková Terka - 4. B, Čorňaková Veronika 4. A, Polomská Mária - 4. A, Hucková Romana - 3. B, Chamila Filip 6. D, Tomko Benjamín - 4. B, Straka Matej - 4. B.

  Koordinátorka súťaže: PaedDr. Ľudmila Pčolková

 • Biologická olympiáda - kategória C

  Vo štvrtok 15.1. 2015 si v rámci školského kola preverili svoje vedomosti z biológie ôsmaci a deviataci. Školské kolo pozostávalo z dvoch častí praktickej, v ktorej mali usporiadať a zostaviť vodný ekosystém a teoretickej, v ktorej sa pohrali s ekologickými pojmami.

  Na prvom mieste sa umiestnil Oliver Bajus z 8. A triedy, na druhom mieste Natália Struková z 8. E triedy a na treťom mieste sa umiestnil Frederik Pribula z 9. A triedy.

  Koordinátorka súťaže: Mgr. Janka Hucková

 • Šaliansky Maťko

  Dňa 13.1.2015 sa uskutočnilo školské kolo súťaže prednesu povestí - Šaliansky Maťko. Zúčastnilo sa jej 33 žiakov a súťažili v 3 kategóriach. Najlepší z nich nás budú 23.1.2015 reprezentovať na obvodovom kole. Výsledky v jednotlivých kategóriách:

  1. kategória:

  1. Harčarová Dominika  2.A
  2. Drobňáková Elena  3.A
  3. Kušlitová Karina  3.C

  2. kategória:

   1. Bencová Klaudia  5.D
  2. Kovaľ Martin  5.E
  3. Girášková Zuzana  5.A

  3. kategória:

  1. Kravcová Laura  7.E
  2. Matvijová Mária  7.E
  3. Murín Marko  7.C

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Lipany, Komenského 113
  Komenského 113, 082 71 LIPANY
 • +421 51 4572062
  +421 51 4893356

Fotogaléria