Navigácia

 • Okresné kolo vo vybíjanej

  V tomto školskom roku sme organizovali okresné kolo vo vybíjanej žiačok ZŠ.  Je to súťaž pre žiačky 5. až 6. ročníka. V tomto školskom roku mohli hrať aj siedmačky narodené v roku 2003. Okresného kola sa zúčastnilo 6 družstiev okresu Sabinov. Zápasy sa hrali v dvoch skupinách. Každým zápasom sa výkony všetkých hráčok zlepšovali. Najvyrovnanejšie boli semifinálové zápasy, ale aj zápasy o umiestnenie. Naše dievčatá si vylepšili umiestnenie z  minulého školského roka, keď si teraz vybojovali 2. miesto. Víťazstvo z okresného kola si odniesli žiačky zo ZŠ Lipany, Hviezdoslavova, 1. Tieto žiačky budú reprezentovať okres Sabinov na krajskom kole, ktoré sa uskutoční 13. mája v Humennom.  Veríme, že dôslednou prípravou sa nám v budúcom školskom roku podarí zopakovať tento pekný výsledok ak nie lepší.

  Mgr. Jaromír Daněk

 • KRAJSKÉ KOLO CHEMICKEJ OLYMPIÁDY

  Málo žiakov našej školy má tú česť reprezentovať našu školu na krajskom kole. Peťa Kocureková z IX.B  po prebojovaní sa cez okresné kolo chemickej olympiády sa 21. apríla zúčastnila krajského kolo chemickej olympiády  na Gymnáziu sv. Mikuláša v Prešove. Súťaž pozostávala z dvoch častí- teoretickej a praktickej, v ktorej žiaci zrážali a následne filtrovali cez hladký filter zrazeniny.

  V silnej konkurencii 29 žiakov z okresov Svidník, Humenné, Stropkov, Stará Ľubovňa, Prešov, Sabinov, Bardejov, Poprad sa Peťa stala  úspešnou riešiteľkou a s rozdielom 0,5 bodu sa umiestnila na 10. mieste.

  Peti blahoželáme a tešíme sa, že jej učarovala kráľovná prírodných vied - CHÉMIA.

  PaedDr. Ľudmila Pčolková

 • Enviro Lipany 2016 - Deň Zeme

  Zem ako jediná z planét nám poskytla miesto na život, a to je nespochybniteľne jeden z najväčších darov pre človeka. Berieme to ako samozrejmosť, ale čo dnes máme, nemusíme mať navždy. V  projekte Enviro Lipany 2016 - Deň Zeme, prijali pozvanie  ZŠ Komenského 113,  žiaci zo ZŠ Hviezdoslavova a gymnázia, aby spoločne spolupracovali pri monitorovaní  aktuálnych hodnôt životného prostredia (prírodná, pracovná, sociálna zložka). V centre mesta Lipany 22. apríla monitorovalo 5 ekohliadok  pod vedením Mgr. Beáty Bujňakovej  a PaedDr. Ľudmily Pčolkovej. Zistili sme napr., že počas 30 minút  od 8.50 do 9.20 hod.  prešlo cez kruhový objazd 298 áut, cez dolný  prechod pre chodcov prešlo 128 a cez horný 36 ľudí,  do budovy polikliniky v tom  istom  čase vošlo 63 ľudí a vyšlo 99, najväčšie množstvo ľudí 137 vošlo obchodu Jednota a vyšlo 129, obvod najväčšieho stromu v parku  nad kostolom je 349cm, teplota vody v rieke bola 11 stupňov.

  Následne si žiaci  v ekovýchovnom kvíze   overovali a rozvíjali environmentálne poznatky o separácii odpadov, o ekologických problémoch  a pod vedením Ing. Márie Molnárovej zhotovili ekoplagáty upozorňujúce na alternatívne zdroje energie - vodná, veterná, slnečná. Projekt bol podporený Komunitnou nadáciou Modrá Torysa.

        Koordinátorka environmentálnej výchovy PaedDr. Ľudmila Pčolková

 • Bláznivý deň CROSSMINTONU – SVIT

  Hovorí sa, že apríl je mesiac lesov, ale aj bláznov. Preto aj v tomto duchu bol usporiadaný bláznivý deň športu – crossmintonu. Keďže na Slovensku je turnajov ešte veľmi málo, chceli sme, aby si mohli hráči porovnať svoje schopnosti a zručnosti nielen s kamarátmi z krúžku, ale aj s inými deťmi.

  V piatok 22. apríla sa v Základnej škole na Mierovej ulici vo Svite konalo toto „veľké podujatie“.

  Zúčastnilo sa ho 38 žiakov z piatich škôl. V telocvični sme strávili vyše 6 hodín a myslím si, že to stálo za to. Hráči si mali možnosť porovnať sily a zistiť, v čom sa musia zlepšiť a na čom musia popracovať, aby v ďalšej súťaži predviedli lepší výkon a zvýšili svoju šancu na víťazstvo.

  Našu školu reprezentovalo 7 žiakov a vybojovali sme si 3 medaily.

  Výsledky:

  Chlapci  U12 :

  3.miesto – Marko Piskura, 4.A
  4. miesto- Braňo Bujňaček,  4.A
  5.miesto- Filip Kopilec,  4.A

  Dievčatá  U12:

  1. ChiaraTobiašová,  5.A
  5. Lýdia Tobiašová,  4.A
  9. Diana Baňasová,  4.A

  Chlapci  U14:

  2. Juraj Huba,  8.A

  Práve najstarší z hráčov – Juraj Huba – nám urobil radosť aj 9.apríla na medzinárodnom 1000-bodovom turnaji v hlavnom meste Poľska – Waršave, kde si v svojej kategórii  uhral striebornú medailu.

  Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a už teraz sa tešíme na ďalší turnaj.

 • V umeleckom prednese  patríme k najlepším v kraji

  20. apríla sa v priestoroch Divadla Jonáša Záborského v Prešove uskutočnila krajská súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy  Hviezdoslavov Kubín. Okres Sabinov reprezentovala víťazka okresného kola - žiačka našej ZŠ Komenského 113, Kristínka Cisková z 8. A triedy. Recitátori  I. – III. kategórie POÉZIA súťažili v priestoroch Malej scény DJZ, čo umocnilo celkový zážitok z ich vystúpenia. Na doskách, ktoré znamenajú svet, v neľahkej konkurencii víťazov okresov Prešovského kraja - Bardejov, Prešov, Vranov nad Topľou, Svidník, Stropkov, Snina,  Humenné, Svit, Levoča, Stará Ľubovňa, Kežmarok, Poprad  získala krásne 3. miesto. Tešíme sa, že sa aj takýmto spôsobom môžeme podieľať na zviditeľňovaní Sabinovského okresu i nášho mesta.                  

  PhDr. Eva Bujňáková, učiteľka SJL

 • Deň Zeme – 2016

  Aj planéta Zem má svoj sviatok, ktorý každoročne pripadá na 22. apríla. K jej sviatku sme jej pripravili symbolickú kytičku pozostávajúcu z ekologicky prospešných činov.

  Tento deň sme začali zberom papiera, ktorý hneď ráno odovzdávali naši žiaci pánom školníkom.  Žiaci šiestych ročníkov pod vedením Ing. Kupčíkovej  vysádzali v areáli školy stromčeky a zeleň. Žiaci siedmych ročníkov upratovali  a skrášľovali okolie školy. V pavilóne A prebiehala prezentácia o separácii plastov, na interaktívnych  tabuliach v triedach žiaci riešili interaktívne otázky o ekológii. Pod vedením triednych učiteľov  pripravovali piktogramy na tému: Vypni ma! - svetlo, keď odchádzajú z triedy do inej učebne. Z týchto piktogramov sme vytvorili envirorovnobežku. V školskom rozhlase sa k nám prihovorili Maruška Matvijová a Frederik Kaža z VIII.E triedy slovami básnika Milana Rúfusa a zamyslením sa nad osudom našej Zeme.

  Veríme, že aj takýmito aktivitami  sme urobili našej planéte Zem radosť.

  Koordinátorka environmentálnej výchovy PaedDr.  Ľudmila Pčolková

 • Marec - mesiac knihy

  Marec  máme  už  od  školských  čias v pamäti  zapísaný  ako  Mesiac  knihy. Zdrojom stretnutí s knihami nie sú len kníhkupectvá , knižnice, ale aj vlastné domáce knižné zbierky. Takúto zbierku sme si tento mesiac spravili aj my na chodbe školy v pavilóne B na  prízemí. Deti s radosťou poprinášali vlastné knihy, a tak dali možnosť aj svojim spolužiakom nazrieť do ich zbierky. Počas tejto “malej knižnice" na chodbe si žiaci knihy  prezerali, čítali  a čo je dôležité, že knihu vzali do rúk. V dnešnom čase plnom informačných technológií sa to tak často nestáva. Snažili sa aj vyhľadať informácie  o známych spisovateľoch a pripravili  zaujímavé projekty. Mesiac sme zakončili obľúbeným a veľkým literárnym kvízom „Kde bolo, tam bolo“ pre región Hornej Torysy. Súťažilo približne 80 detí z rôznych škôl. Jednotlivé družstvá boli naozaj pripravené a práce, pútavé projekty, ktoré si poprinášali, boli úžasné. Teraz budú zdobiť chodby našej školy. Spriateľme sa s knihou, pretože knihy obohacujú  našu slovnú  zásobu, zlepšujú  vyjadrovanie, skvalitňujú myslenie,  rozvíjajú  fantáziu a tvorivosť.

  Či už patríme k verným „knihomoľom“, alebo sme iba príležitostní marcoví čitatelia, nezabudnime, že knihy treba čítať s láskou!

 • Na Zbojnícku chatu (1960m)

  9. apríla sa žiaci z turistického krúžku (7.A a 8.A) spolu s turistami z Lipian vybrali na neľahkú túru na “Zbojničku“.Chata sa nachádza v hornej časti Veľkej studenej doliny za Zbojníckym chrbtom. V doline a okolo chaty je množstvo plies, napríklad Dlhé, Vareškové, Starolesnianske či Zbojnícke. Je celoročne otvorená, takže v zime je to jedno z mála miest, kam môžete ísť, ak chcete byť v skutočne vysokohorskom prostredí. Vo veľkej obľube ju majú aj skialpinisti, ktorých sme po ceste stretávali. Počasie nebolo najhoršie, ale slniečko sme hľadali márne. V dolinách už vládla jar, ale nás privítala ešte pravá zima s bohatou nádielkou snehu. Chodník bol dosť šmykľavý, a tak sme museli byť veľmi opatrní. Zubačka nás vyviezla zo Starého Smokovca na Hrebienok a odtiaľ sme išli najprv po červenej a potom po modrej značke. Chata bola veľmi útulná a príjemná. Zaslúžili sme si obdiv a uznanie od turistov na chate, ale aj od našej učiteľky. Cestou dole sme sa nezabudli zastaviť  aj v Tatranskomdóme na Hrebienku a potom lanovkou späť do Starého Smokovca. Šťastlivo sme sa vrátili domov a už teraz sa tešíme na ďalšie spoločné výlety.

 • OK gymnastický štvorboj

  7. apríla sa žiaci našej školy zúčastnili okresného kola v gymnastickom štvorboji. Tak ako po minulé roky bola naša gymnastická výprava najpočetnejšia, OK sa zúčastnilo 38 žiakov. Súťažili v troch dievčenských a troch chlapčenských kategóriách. V každej kategórii sme obsadili 2. miesto. V tomto roku nám víťazstvo a postup na krajské kolo uniklo iba o vlások, keď naši najmladší chlapci získali 163,9 boda. Víťazné družstvo zo Sabinova získalo iba o 1 bod viac. Veríme, že táto tesná prehra nás všetkých vyburcuje ešte k usilovnejšej práci, aby  v budúcom roku stáli na najvyššom stupni žiaci našej školy.

  Výsledky OK_GS.pdf

 • Prvé miesta sú naše

  5. apríla sa v priestoroch ZŠ 17. novembra v Sabinove uskutočnil 65. ročník okresného kola matematickej olympiády. Súťažilo sa v troch kategóriách: MO6, MO7, MO8. Úlohou súťažiacich bolo vyriešiť 3 úlohy v časovom limite 2 hodiny. Hodnotili sa nielen výsledky, ale aj celý postup riešenia. Každá úloha bola ohodnotená maximálne šiestimi bodmi. Úspešným riešiteľom sa stal ten, kto získal 9 bodov a viac z celkového počtu 18 bodov. Žiaci, ktorí reprezentovali našu školu v jednotlivých kategóriách, zabodovali a získali veľmi pekné umiestnenia: Mária Šarišská ( 6. A) a Peter Leško ( 8. E ) získali 1. miesto, ide už o ich druhé okresné víťazstvo v tomto šk. roku po OK Pytagoriády. Týmto obohatili našu zbierku diplomov o štyri prvé miesta. Zuzana Matvijová ( 8. A ) obsadila 3. miesto a žiaci Dominik Lopatovský ( 6. A) a Adrián Lesný ( 7. A) sa môžu pochváliť diplomom úspešného riešiteľa MO.

  Z úspechov našich žiakov sa veľmi tešíme, srdečne blahoželáme a prajeme veľa  tvorivého myslenia pri riešení ďalších úloh.

 • Školské kolo -  gymnastický štvorboj

  Posledný deň pred veľkonočnými prázdninami prebehlo šk. kolo gymnastického štvorboja. Aj napriek tomu, že mnohí žiaci z gymnastického krúžku boli po chorobe, školského kola sa zúčastnilo 72 žiakov a žiačok 1. až 9. ročníka. Gymnasti súťažili v troch chlapčenských a troch dievčenských kategóriách. Obsahom štvorboja sú štyri disciplíny: preskok, akrobacia, cvičenie na hrazde, lavička. Chlapci majú miesto lavičky člnkový beh a starší šplh na tyči.

   Do OK kola postúpili 6 žiaci z každej kategórie.

  Zoznam postupujúcich žiakov: SK_GS.pdf

 • ZAČNI DEŇ POHÁROM VODY

  Odborníci na zdravú výživu často upozorňujú, že minerálne vody by sa nemali piť dlhodobo a nie vo veľkých množstvách, pričom treba striedať rôzne druhy. Viaceré minerálne vody nie sú vhodné pre deti (vyšší obsah fluóru) alebo pre ľudí trpiacich ochorením srdca, obehového systému či obličiek. Voda z vodovodu nemá lákavý obal, vlastne nemá žiaden obal a to je dobre! Nezostávajú po nej kopy plastových fliaš, ktoré zo Slovenska robia jedno veľké smetisko.

  Voda z vodovodu je čistá, zdravá, svieža a našťastie nezaťažuje životné prostredie. Tieto fakty nám opätovne počas  Svetového dňa vody zdôraznili žiačky VIII. E a VII. B ponúknutím pohára osviežujúcej vody z vodovodu.

  Koordinovala: PaedDr. Ľudmila Pčolková

 • Exkurzia - čistiareň odpadových vôd

  Keď pootočíme kohútikom, pritečie k nám zdravá a čistá voda, ktorá po použití (pitie, varenie, pranie, kúpanie, splachovanie WC, upratovanie a pod.) pokračuje v prirodzenom kolobehu.

  Dlhými a zložitými systémami kanalizácií sa dostáva do čistiarní odpadových vôd (ČOV), odkiaľ dôkladne vyčistená sa vracia spať do prírody – do recipienta, ktorým je spravidla miestny tok. Pracovníčka Ing. Zatková, ktorá nás počas exkurzie v ČOV sprevádzala, pri poslednom stupni čistenia nabrala vodu do sklenej banky a otočila ju oproti svetlu so slovami: „Takúto priezračnú, priam krištáľovo čistú vodu my vraciame do prírody. Týmto posledným stupňom sa završuje zmysel celej našej vodárenskej práce, aby ten večný a nepretržitý kolobeh vody, ktorý je základom všetkého živého na zemeguli, pokračoval ďalej.“

  Koordinovala: PaedDr. Ľudmila Pčolková

 • DEŇ VODY - 22. marec

  Bez vody sa nedá žiť, bez vody by nebol život na Zemi. Napriek faktu, že voda pokrýva až tri štvrtiny našej planéty, len jedno percento z nej je vhodné na pitie. Preto si táto vzácna tekutina rozhodne zaslúži svoj svetový deň, ktorý si pripomíname 22. marca.

  V školskom rozhlase sa všetkým prihovorili žiačky VIII.E- Maruška Matvijová a Laura Kravcová, ktoré nám pripomenuli možnosti, ako šetriť vodou.

  Chodbu školy skrášlili projektové práce o kúpeľoch na Slovensku zhotovené žiakmi VII. B triedy pod vedením Ing. Molnárovej a projekty o širokospektrálnom výskyte vody na Zemi zhotovené žiakmi VIII.A, B, C, E triedy pod vedením PaedDr. Pčolkovej.

 • Okresné kolo FYZIKÁLNEJ OLYMPIÁDY

  16. marca sa v priestoroch ZŠ Sabinov, Komenského 13,  uskutočnilo okresné kolo 57. ročníka fyzikálnej olympiády kategória E, F. Aj naša škola už tradične na tomto podujatí svoje zastúpenie. V kategórii E (deviataci) reprezentovali školu žiaci IX.A a IX.B triedy Viktória Ondrejová, Katarína Jabconová, Štefan Angelovič a v kategórii F (ôsmaci) žiaci VIII.A a VIII.E triedy Zuzana Matvijová a Peter Leško.  

  Súťaže sa zúčastnilo 20 žiakov ( kategória E – 11 žiakov, kategória F – 9 žiakov) zo šiestich škôl nášho okresu.

  Žiaci riešili 4 úlohy, na ktoré mali 4 hodiny čistého času. Za správne riešenie úlohy mohli získať maximálne 10 bodov (spolu 40 bodov). Úspešným riešiteľom sa stal žiak, ktorý získal minimálne 15 bodov a splnil podmienku, že aspoň jednu úlohu riešil úspešne (5 bodov).

  Iba štyrom žiakom sa podarilo stať úspešným riešiteľom 57. ročníka FO (kategória E – 3 žiaci, kategória F – 1 žiak). Tí najlepší si okrem diplomov odniesli vecné ceny v uvedených hodnotách (1. miesto – 14,- €, 2. miesto – 10,- €, 3. miesto – 6,- €).

  Naši žiaci dosiahli nasledujúce umiestnenia:

  Peter Leško – 1. miesto kategória F (úspešný riešiteľ)
  Zuzana Matvijová – 4. miesto kategória F
  Viktória Ondrejová – 4. miesto kategória E
  Katarína Jabconová – 7. miesto kategória E
  Štefan Angelovič – 8. miesto kategória F

  Žiakov pripravoval Ing. Dušan Gold.   

   

 • Krásny úspech recitátorov

  Krásnou ľúbozvučnou slovenčinou sa niesli recitačné preteky Hviezdoslavov Kubín, ktorých okresné kolo sa konalo 18.3.2016 v Sabinove. Naši recitátori nesklamali. Tak  ako po iné roky  aj tento si odniesli veľa víťazstiev.

  V recitácii poézie získala 1. miesto Kristína Cisková z 8. A triedy, ktorá postupuje do  krajského kola, ktoré sa bude konať v Prešove. Držíme jej palce a želáme veľa úspechov.

  2. miesto si vybojovali Veronika Čorňáková z 5.A triedy a 3. miesto Benjamín Verbovský zo 6. A triedy.

  V próze si 2. miesto odniesla Laura Kravcová z 8.E a 3. miesto Laura Mišenková z 3.B triedy.

  Srdečne im blahoželáme a do ďalšieho obdobia želáme veľa krásnych a pútavých textov a chuť rozdávať radosť z hovoreného slova.

  PaedDr. Daša Rafidisonová

 • Lyžiarsky kurz

  V tomto školskom roku sa takmer všetci žiaci siedmeho ročníka našej školy zúčastnili lyžiarskeho kurzu v lyžiarskom stredisku Drienica. Od 22. - 26. februára kurz absolvovali žiaci 7.A, E a od 29.februára - 4. marca žiaci 7. B, C, D. Keď sme dorazili do strediska, ubytovali sme sa a  niektorí žiaci si vypožičali lyže. Potom sme vyšli na svah, rozdelili nás do rôznych družstiev podľa toho, kto ako lyžuje alebo nelyžuje. Počasie bolo slnečné a dalo sa lyžovať aj v mikinách. Aj keď sme mali ťažké podmienky na výcvik, zo začiatočníkov sa všetci stáli lyžiari. Po namáhavom dni na svahu sme ani večer neoddychovali. Každý večer sme mali prednášky napríklad o bielom kódexe – správaní sa na lyžiarskych svahoch, technike lyžovania. Pozerali sme videá o technikách lyžovania napr. telemark, ale aj carving. Okrem toho sme sa spoznávali a zabávali pri hrách a súťažiach. Na lyžiarskom kurze sme sa naučili nielen lyžovať, ale objavili sme niečo nové, lepšie sme sa spoznali a hlavne sme si odniesli mnoho zážitkov a spomienok.

  Na záver patrí poďakovanie inštruktorom - učiteľom Jaromírovi Daněkovi, Miroslavovi Poklembovi a pani učiteľkám, Anne Majtnerovej ml. Zuzane Klembarovej a Jane Janičovej.

   Mgr. Jaromír Daněk

 • Na doskách, ktoré znamenajú svet

  9. marca sa náš detský divadelný súbor Komenárik zúčastnil regionálnej prehliadky Dni s Táliou v Divadle Jonáša Záborského v Prešove. Žiaci mali možnosť stáť na Malej scéne, na ktorej hrajú mnohí profesionálni herci. Atmosféra bola nezabudnuteľná. Deti sa veľmi snažili, čo ocenila aj porota. Ako nováčikovia sme  získali diplom za úspešný debut.

  Mgr. Monika Semanová

 • Okresné kolo chemickej olympiády

  Okresné kolo chemickej olympiády sa uskutočnilo 10. marca. Už tradične ho organizovala ZŠ Lipany, Hviezdoslavova 1, ktorej sme vďační za výbornú atmosféru i bezproblémový priebeh celej súťaže.

  Okresné kolo pozostávalo z dvoch častí - teoretická, ktorá tento rok bola zameraná na alkalické kovy a praktická, v ktorej si žiaci overili svoje zručnosti pri zahrievaní látky vo vodnom kúpeli, pri filtrácii cez hladký filter a následne pri kryštalizácii.

  Súťaže sa zúčastnilo osemnásť žiakov zo siedmich škôl Sabinovského okresu.

  V silnej konkurencii sa Petra Kocureková z IX. B umiestnila na krásnom treťom mieste a od druhého miesta ju delil iba jeden bod.

  Srdečne blahoželáme. 

  PaedDr. Ľudmila Pčolková

 • Okresné kolo - Pytagoriáda - 8. a 9. 3. 2016

  V dňoch 8. a 9. marca sa na našej škole konalo okresné kolo matematickej súťaže PYTAGORIÁDA.

  Výsledkové listiny si môžete pozrieť po kliknutí na nasledujúce odkazy:

  Výhercom srdečne blahoželáme.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Lipany, Komenského 113
  Komenského 113, 082 71 LIPANY
 • +421 51 4572062 - riaditeľ
  +421 51 4893356 - kancelária

Fotogaléria